Toplam Ziyaretçi Sayısı :
Doçent Doktor Yalçın Tezcan, Y. Müh. Mimar
DR. TEZCAN'IN UZMANLIK VE DENEYİMİNE GENEL BAKIŞ

Dr. Tezcan’ın yıllar boyunca gelişen uzmanlıkları çok taraflıdır: 
1. Mimarlık ve Yapı Fiziği 

1960’larda Dr. Tezcan mimari detaylandırmadaki uzmanlığı ile tanınırdı. 1960 sonralarında yapı fiziğindeki (özellikle yapı elemanlarının kondansasyon kontrolü) uzmanlığı mimari detaylardaki uzmanlığına eklendi. Türkiye’de ilk soğuk çatıyı 1966’da o tasarladı (Nevşehir Tekstil Fabrikası için). Türkiye’de ilk soğuk cephe elemanlarını 1967’de yine o tasarladı (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için). Doktorasından sonra ve araştırma projeleri direktörlüğü ile İTÜ’deki öğretim görevliliği sırasında sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da yapı fiziğinde uzmanlığı ile tanındı. 

O zamana kadar, meslek adamları kondansasyon kontrolünün öneminden haberdar değillerdi. Bu yüzden özellikle tekstil fabrikaları, hatta tanınmış mimarlar tarafından tasarlanmış binalar bile kondansasyon zararlarına uğramışlardı. 1965 ile 1971 arasında 10 fabrikanın, 5 hastanenin, 2 otelin, 5 büro binasının, 2 atölyenin ve diğer 4 tesisin çatıları ve/ya duvarları Dr. Tezcan’ın projelerine göre rehabilite edildi veya yeniden yapıldı. 

Dr. Tezcan, seminerde düz çatıyı anlatıyor Ankara’da, meşhur bin mimarın tasarladığı öğrenci kafeteryasında kondansasyon zararları, patlayan camlar, şişen, kabaran eternit plaklar


Ankara’da aynı meşhur mimar tarafından tasarlanmış öğrenci kafeteryasında düz çatı altındaki açık tavanda kondansasyon yüzünden küflenme, asma tavanda ise kabarma, şişme, çürüme ve küflenmeler.

Dr. Tezcan’ın uzmanlığı Türkiye’de yeni bir çığır açtı. Katıldığı konferanslar, dergilere yazdığı makaleler, yayınladığı kitapçıklar yapı fiziği konusunda farkındalık yarattı. Kendisinden sonra gelenler, bayrağı devir aldılar. Artık binalar yapı fiziği kurallarına göre inşa edilir oldular
2. Müşavir Mühendislik 

Dr. Tezcan 1980’de müşavirlik dünyasına adım attı, böylece ilgi alanı yavaş yavaş değişmeye başladı. Geçen 30 yıl içinde Seyaş’ın önce denizaşırı projelerden sorumlu ortağı, sonra da Uluslararası Müşavirlik Departmanının Direktörü olarak inşaat işlerinin uluslararası tedariki ve FIDIC sözleşme idaresi üzerinde özel uzmanlık kazandı. 

Proje Direktörü olarak Türkiye’de ve dışarıda çok çeşitli etüt, tasarım ve süpervizyon projelerini yönetti, böylece projelerin uygulanmasını izlemekte ve bunların zamanında ve etkin bir şekilde tamamlanmasını sağlamak üzere takibinde geniş tecrübe edindi. Tedarik Uzmanı olarak, Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Alman Yatırım Kuruluşu kuralları uyarınca tedarik işlemlerini yürüttü. Sözleşme Uzmanı olarak ihale ve sözleşme dokümanları hazırladı. Mühendis olarak Türkiye’de, Orta Asya ve Doğu Avrupa’da FIDIC sözleşmelerini yönetti. İşverenler ve Müteahhitler arasındaki ihtilaflarının çözümü ile meşgul oldu. Eğitim Uzmanı olarak uluslararası tedarik işlemleri ve FIDIC sözleşme idaresi konularında ders verdi. Seyaş’ın ilgili personelini FIDIC sözleşmeleri hakkında eğitti. Akademik geçmişi sayesinde eğitim programları, seminerler, toplantılar formüle etti. Arnavut, Kırgız ve Tacik Mühendisler için eğitim seminerleri düzenlendi. 

Tacik Yol Projelendirme Enstitüsü personelini eğitmek ve donatmak için Türk Hazinesinden kredi teminini başardı. Tajikistan Ulaştırma Bakanının takdirnamesi ile taltif edildi. 
 
2.1 Bölgesel Deneyim

Dr. Tezcan’ın yurtiçi ve dışı deneyimi şöyledir:

Ülke Tarih
Bosna Hersek 2000 - 2007
Arnavutluk 1998 - 2005
Tajikistan 1998 - 2005
Kırgızistan 1998 – 2005
Libya 1980 – 1982
Türkiye 1959 ‘dan itibaren
2.2 Mesleki Deneyimi

Dr. Tezcan’ın mesleki deneyimi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Tarih Ülke Şirket Pozisyon Tasarım
2009 Türkiye SEYAŞ Tedarik ve Sözleşme Uzmanı ARI–3 Büro Binası, ihale yardımı ve ihale dokümantasyonundan sorumlu
2006-2008 Türkiye SEYAŞ Proje Direktörü Sözleşme Uzmanı Bodrum Kaplankaya Tatil Yerleşimi Altyapı Projesi, proje yönetiminden ve ihale dokümantasyonundan sorumlu
2005-2007 Bosna Hersek SEYAŞ Proje Direktörü Sözleşme Uzmanı Mühendis Jezero Hastanesi Pediatri Kliniği Rehabilitasyon ve Yeniden Yapımı, proje yönetimi, sözleşmenin gözden geçirilmesi ve sözleşme idaresinden sorumlu
2005-2006 Türkiye SEYAŞ Sözleşme Uzmanı BUSKİ Su Temini SCADA Sistemi, ihale dokümantasyonundan sorumlu
2005 Tacikistan SEYAŞ Sözleşme Uzmanı 8 Kasabanın Kentsel Kalkınması için Proje Yönetim Danışmanlığı, ihale dokümanlarının hazırlanmasına katkı
2005 Kırgızistan SEYAŞ Eğitim Uzmanı 15 Kasabanın Kentsel Kalkınması için Proje Yönetim Danışmanlığı Süpervizyon el kitaplarının ve eğitim programlarının hazırlanmasından sorumlu
2002-2003 Arnavutluk SEYAŞ Proje Direktörü Kuzeydoğu Bölgeler Kırsal Kalkınma Projesi, proje yönetiminden sorumlu
1999-2005 Türkiye SEYAŞ Proje Eş Direktörü Tedarik ve Sözleşme Uzmanı Kayseri Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, proje yönetimi, ihale dokümantasyonu, ihale yardımından sorumlu
1998-2005 Arnavutluk SEYAŞ Proje Direktörü Tedarik / Sözleşme Uzmanı Mühendis Kırsal Su Temini Projesi, proje yönetimi, ihale dokümantasyonu, ihale yardımı ve sözleşme idaresinden sorumlu
1999-2004 Tacikistan SEYAŞ Proje Direktörü Tedarik / Sözleşme Uzmanı Mühendis Shagon-Zigar Yol Projesi, proje yönetimi, ihale dokümantasyonu, ihale yardımı, sözleşme idaresinden sorumlu
1998-2003 Tacikistan SEYAŞ Proje Direktörü Tedarik / Sözleşme Uzmanı Mühendis Murgab-Kulma Geçidi Yol Projesi, proje yönetimi, ihale dokümantasyonu, ihale yardımı, sözleşme idaresi
2000-2001 Bosna Hersek SEYAŞ Proje Direktörü Saraybosna Üniversitesi Yeni Kampusu Mastır Planı, proje yönetiminden sorumlu
1998-2000 Kyrgyzstan SEYAŞ Proje Direktörü, Sözleşme Uzmanı 220 kV Enerji Nakil Hattı (Alay-Batken arası), proje yönetimi ve ihale dokümantasyonundan sorumlu
1993-1997 Azerbaycan SEYAŞ Proje Direktörü Samur Apşeron Sulama ve Su Temini Projesi Fizibilite Etüdü, proje yönetiminde sorumlu
1993-1996 Türkiye SEYAŞ Proje Direktörü Proje Mimarı, Tedarik ve Sözleşme Uzmanı, Mühendis Erzincan Deprem Sonrası Rehabilitasyon ve Yeniden Yapım Projesi, proje yönetimi, ihale dokümantasyonu ve sözleşme idaresinden sorumlu
1990-1993 Türkiye SEYAŞ-EVANS JV, Turkey Proje Direktörü Proje Eş-Direktörü Büyükçekmece Atıksu Arıtma Tesisi, Bursa Evsel ve Endüstriyel Katı Atık Yönetimi, proje yönetiminden sorumlu
1987-1992 Türkiye SEYAŞ Proje Eş-Direktörü Tedarik / Sözleşme Uzmanı Büyük İstanbul Su Şebekesi SCADA Sistemi, proje yönetimi ve ihale yardımından sorumlu
1985-1990 Türkiye SEYAŞ Proje Direktörü Büyük Bursa Çevresel Altyapı Projesi, İstanbul Su Şebekesi Matematik Modeli, Terkos Gölü Kıyı Koruma Projesi, Yeşilköy Sahil Şeridi Düzenleme Projesi, proje yönetiminden sorumlu
1983-1988 Türkiye SÇK-SEYAŞ İdari Direktör Paket arıtma tesislerinin tasarımı ve yapımı.
1980-1982 Libya SEYAŞ Proje Direktörü, Proje Mimarı, Sözleşme Uzmanı El-Abiar Atıksu Arıtma Tesisi, proje yönetimi ve ihale dokümantasyonundan sorumlu
1974-1980 Türkiye SEYAŞ Sorumlu Ortak, Proje Mimarı Çeşitli bina tasarım ve kontrollük projeleri
1959-1974 Türkiye SEY Architectural Bureau Kurucu Ortak, Proje Mimarı Çeşitli bina tasarım ve kontrollük projeleri
2.3 Spesifik Uzmanlık 

Dr. Tezcan’ın, yukarıda sergilenen deneyimi sayesinde müşavirlik sektöründe uzmanlık kazandığı spesifik alanlar şu başlıklarda özetlenebilir: 
  • Sözleşme Hazırlığı,
  • Tedarik İşlemleri,
  • Sözleşme İdaresi,
  • İnşaat Talep ve İhtilaflarının Yönetimi.
Bu hususlarda aşağıdaki sekmelerde bilgi verilmiştir.