Toplam Ziyaretçi Sayısı :
Doçent Doktor Yalçın Tezcan, Y. Müh. Mimar

1974 – 2007: SEYAŞ Sey Mimarlık Mühendislik Müşavirlik A.Ş.

1. Giriş

Bu bölümde, SEYAŞ’ın 1974’de kuruluşundan, 2007’de Yönetim Kurulundan ayrılışına kadar uzanan 33 yıllık dönemde Dr. Tezcan’ın müşavirlik faaliyetleri anlatılmıştır. Bu anlatımda SEYAŞ’ın ve Dr. Tezcan’ın yönettiği Departmanın müşavirlik faaliyetleri de yer almıştır. 

Burada teknik müşavirlik, bir başka deyişle müşavir mühendislik faaliyetlerinden bahsedilmektedir. Müşavir mühendis, aldığı eğitim gereği, serbest piyasada bağımsız olarak faaliyet gösteren lisanslı mühendis veya bunların kurduğu firmalar olarak tanımlanmaktadır. Piyasada sadece tasarım yapan, proje çizenlerden farkları, etüd ve araştırmalardan süpervizyona kadar komple hizmet sunabilmeleri ve proje döngüsünde, işveren ve müteahhit arasında yer alabilmeleridir. Hizmetini ihraç eden Müşavire de uluslararası müşavir denilmektedir. 

İşte Dr. Tezcan’ın emeli, SEYAŞ’ı uluslararası müşavirlik piyasasında saygın bir yere getirebilmek idi. Nitekim, Dr. Tezcan 2007 yılında Yönetim Kurulundan ayrıldığında, arkasında, kuruluşuna ön ayak olduğu ve Direktörlüğünü yaptığı Uluslararası Müşavirlik Departmanı (UMD) sayesinde uluslararası müşavirlik piyasasında saygın bir yer edinmiş olan bir firma bıraktı. 
 

2.

SEYAŞ’ın Müşavirlik Faaliyetlerindeki Geçmişi


Kuruluşundan kısa bir süre sonra SEYAŞ, kuruculardan Dr. Tezcan’ın liderliği altında uluslararası müşavirlik faaliyetleri ile de uğraşmaya başladı. Önce 1976’da Libya Hükümetine ve sonra 1979’da İslam Kalkınma Bankasına tescil oldu. 

İlk uluslararası ihalesini, Libya’da 1980’de kazanan SEYAŞ, Libya’da faaliyet gösteren ilk Türk bağımsız müşavirlik firması olarak ilk denizaşırı şubesini, aynı yıl içinde Bingazi’de açtı. 

FIDIC’in Türkiye Muhabiri olan Dr. Tezcan, 1980 yılında MMMB-Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin kuruluşuna katıldı ve MMMB’nin 1987’de FIDIC üyeliğine kabul edilmesinde aktif bir rol aldı. Böylece SEYAŞ, 1987’de FIDIC(1) ve 1989’da Dünya Bankasına tescil oldu. Bunu Dr. Tezcan’ın çabaları sonucu, diğer tesciller izledi. (ADB, EBRD, KFAED(2)). SEYAŞ daha sonra EFCA(3) ya tescil oldu. 1986 yılında ise Dr. Tezcan kendi gayretleri ve ilişkileri sayesinde SEYAŞ’ı temsilen, FCIC(4)’in de kurucu ortakları arasına katılmıştı.

Otuzüç yıl, bağımsız bir müşavirlik firmasını sürekli olarak faal bulundurmak için Türkiye’de bile kısa bir süre değildir. Bu süre zarfında, çeşitli projeler, SEYAŞ tarafınan etüd edildi, planlandı, dizayn edildi, denetlendi, yükleniciler tarafından müşterilerin kaynakları ile inşa edildi. O yıllarda, SEYAŞ bugünün tanınmış bazı meslek adamlarının eğitildikleri ve kendi firmalarını kurmak ya da diğer kuruluşlarda daha yüksek pozisyonlara geçmek için olgunlaştıkları bir okul görevini de yaptı.

Yıllar içinde, SEYAŞ kısa adı, başarılan çeşitli mimarlık, mühendislik ve müşavirlik projeleri sonucunda Türkiye’de ve dışarıda saygın bir marka oldu. Bu arada firma, daha geniş bir ofis mekânına sahip olmak üzere, Feriköy Ergenekon Caddesindeki yerine taşındı. Şirket 2011 yılında el değiştirinceye kadar burada kaldı. Sonra Kısıklı’ya taşındı.


Özellikle 1980’den itibaren SEYAŞ, uluslararası müşavirlik ihalelerinde, tek başına veya diğer uluslararası müşavirlerle işbirliği halinde, gittikçe artan bir şekilde yer aldı ve uluslararası finansmanlı projeler için görevlendirildi. Bu gelişmeler, SEYAŞ’ı altyapı projeleri için inşaat ve çevre mühendisliği hizmetlerini yapmak üzere ayrı bir departman açmaya yöneltti. Dr. Tezcan yönetimindeki Departman önce “Altyapı Departmanı” adı altında kuruldu. Sonra, “Uluslararası Projeler”, daha sonra da “Uluslararası Müşavirlik Departmanı” adını aldı. 


Yıl 1995: Erzincan’da Saha Personeli

1995: SEYAŞ Merkez Bürosu Personelinden bir Grup

Yıl 2002: UMD ekibi Tiran’da İKB misyonuna sunumda


(1) FIDIC : Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu, Cenevre, İsviçre
(2) ADB : Asya Kalkınma Bankası, Manila, Filipinler
EBRD : Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Londra, İngiltere
KFAED : Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu, Kuveyt
(3) EFCA : Müşavir Mühendislik Birlikleri Avrupa Federasyonu, Brüksel, Belçika
(4) FCIC : İslam Ülkeleri Müşavirleri Federasyonu, İstanbul

 
3. UMD-Uluslararası Müşavirlik Departmanının Geçmişi 

Dr. Tezcan Temmuz 2007’ye kadar SEYAŞ’ın müşavirlik projelerini ve kurulmasına ön ayak olduğu müşavirlik departmanını şahsen yönetti. Dr. Tezcan’ın Direktörü olduğu Departman’ın ilk Müdürü İnş. Y. Müh. Ercan Gürsel idi. Kendisini Kimya Y. Müh. Semih Abut, İnş. Y. Müh. Mircan Kaya takip etti. Nihayet, 1996’da Azerbaycan’dan gelerek Altyapı Departmanına katılan Muhabbet Mustafayev şirket organizasyonunun yeniden yapılanmasını takiben Aralık 2003’te Departman Müdürlüğüne atandı. Bu görevi 2008’e kadar devam etti. 2000 yılında HongKong’tan gelen Ümit N. Tezcan pazarlama sorumluluğunu yüklendiği Departmana katıldı. Ümit ve Muhabbet, pazarlama faaliyetlerini Avrupa ve Asya olarak paylaştılar. 

Departman, SEYAŞ ofisinin diğer tarafındaki yerinden bugünkü yerine 2001’de taşındı. 

1996’da SEYAŞ’a katılan Dr. Ergin Tanberk, Türkiye’de, Bosna Hersek’te, Kırgızistan ve Tajikistan’da bazı önemli projelerin yönetimini ve koordinasyonunu yüklendi. Aralık 2003’te SEYAŞ’ın İş Geliştirme Müdürlüğüne ve sonra Temmuz 2007’de Uluslararası Müşavirlik Departmanının Eş-Direktörlüğüne atandı. Bundan itibaren Dr. Tezcan ve Dr. Tanberk Departmanı Temmuz 2009’a kadar müştereken yönettiler. 
 
4. DR. TEZCAN’IN MÜŞAVİRLİK FALİYETLERİ

Dr. Tezcan 25 Nisan  2007’ye kadar SEYAŞ’ın müşavirlik projelerini ve kurulmasına ön ayak olduğu Müşavirlik Departmanını şahsen yönetti. Dr. Tezcan’ın Direktörü olduğu Departman’ın ilk Müdürü İnş. Y. Müh. Ercan Gürsel idi. Kendisini Kimya Y. Müh. Semih Abut, İnş. Y. Müh. Mircan Kaya takip etti. Nihayet, 1996’da Azerbaycan’dan gelerek Altyapı Departmanına katılan ve Dr. Tezcan tarafından yetiştirilen Muhabbet Mustafayev şirket organizasyonunun yeniden yapılanmasını takiben Aralık 2003’te Departman Müdürlüğüne atandı. Bu görevi 2008’e kadar devam etti. 14 yıl İngiltere’de ve HongKong’ta müşavirlik sektöründe çalıştıktan sonra 2000 yılında SEYAŞ’a gelen Ümit N. Tezcan pazarlama sorumluluğunu yüklendiği Departmana katıldı. Ümit özellikle Türkiye, Doğu Avrupa ve Kafkasya’da uluslararası finansmanlı projeler üzerinde yoğunlaştı. Direktör Yardımcılığına kadar yükseldi.1996’da SEYAŞ’a katılan ve ilk defa ayak bastığı müşavirlik sektörü ve hizmetleri üzerinde Dr. Tezcan tarafından eğitildikten sonra, Aralık 2003’te SEYAŞ’ın İş Geliştirme Müdürlüğüne atanan Ergin Tanberk, Türkiye’de, Bosna Hersek’te, Kırgızistan ve Tajikistan’da Dr. Tezcan’ın proje direktörlüğü altında bazı önemli projelerin yönetimini ve koordinasyonunu yüklendi. Böylece, Dr. Tezcan, 3 kişilik ekibinden destek alarak Departmanı yönetti
 
4.1 1980 – 1982: EL-Abiar Atıksu Arıtma Tesisi, Libya

Libya’da Bingazi yakınlarındaki EL-Abiar kasabasının atıksu arıtma tesisi projesinin 1980’de kazanılması, SEYAŞ’ın uluslararası müşavirlik sektörüne adım atması için kilometre taşı oldu. Tasarımın ve ihale dokümanlarının (FIDIC’e göre) başarılı şekilde tamamlanması ve Bingazi Belediyesinin o zamanki müşaviri olan Howard Humpreys tarafından hizmetlerinin takdir edilmesi SEYAŞ’ı bu sektörle ilgilenmeye yöneltti. 

Yer : El-Abiar, Bingazi yakınında
Müşteri : EL-Merj Belediyesi 

Projenin Ana-Hatları: Proje 3424 m. uzunluğunda kolektörler ve gelecekte 32 000’e ulaşacak nüfus için bir atıksu arıtma tesisi ile sulama amaçlı 70 000 m3 kapasiteli arıtılmış atıksu deposu ve 1105 m. uzunluğunda bir deşarj hattından oluşuyordu. 2000’lerde 80 000’e ulaşacağı düşünülen hedef nüfus için tam biyolojik arıtma öngörülmüştü. Hizmetler, topoğrafik ölçümleri, geoteknik araştırmaları, çevresel, fizibilite ve hidrolik etüdler, proses, kontrol ve enstrümantasyon dahil komple planlama ve tesarım ile ihale dosyalarının hazırlanmasını kapsamıştır. 41 000 m2 inşaat alanı planlanmış ve 42 hektar arazi ölçülmüştür.

Görevi: Proje Eş-Yöneticisi, Tedarik Uzmanı, Proje Mimarı 

Faaliyetleri: Ölçümleri, etüd ve tasarımı yönetmekte ve hizmetlerin zamanında etkili bir şekilde tamamlanmasında aktif bir rol aldı. Vaziyet planının oluşumunu, binaların mimari tasarımını ve detaylandırılmasını şahsen üstlendi. İhale dosyalarını o zamanki FIDIC Şartnamelerine göre şahsen hazırladı. Bu proje, Dr. Tezcan’ın FIDIC ile ilk defa karşılaşması ve tanışmasına vesile oldu. Projeler ve İhale Dokümanları, Bingazi Belediyesinin müşavirleri olan Howard Humpreys tarafından incelendi ve kabul edildi, akabinde de Belediye’nin Polonyalı mühendisleri tarafından onaylandı. Hakedişleri tahsil etmek ve son kuruşuna kadar alabilmek için uzun süre Bingazi’de kaldı, tehditlere uğradı ve sonunda Yeşilköy’e indiğinde yeri öptü. 
 

4.2 1986 – 1987: İstanbul Su Dağıtım Şebekesi Matematik Modeli 


Fransız müşavirlik firması SOGREAH ile işbirilği halinde, İstanbul Su Dağıtım Şebekesinin matematik modelinin 1986-1987’de hazırlanması ve Büyük İstanbul Su Şebekesinin SCADA sisteminin 1987 ve 1992 arasında süpervizyonunun yapılması, Dr. Tezcan’ın Dünya Bankası finansmanlı projelere yakınlaşmasında ikinci ve üçüncü kilometre taşları oldu. 

Yer : İSKİ Genel Müdürlük Binası, Aksaray, İstanbul
Müşteri : İSKİ-İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 

Projenin Ana-hatları: Şebekenin bilgisayar destekli hidrolik simülasyonlarını, spesifik yazılımın sağlanmasını, eğitimi ve de SCADA Sistemi ihale dosyasının hazırlanmasını kapsayan, Türkiye’de başarıyla tamamlanan ilk etüd. İSKİ, SEYAŞ + SOGREAH’ı 1986’da görevlendirmiş, 800 boru, 1200 düğüm noktası, 120 vana, 60 pompa ve 70 rezervuar içeren model 1987’de tamamlanmış, 1988’de güncelleştirilmiş ve 1989’da SCADA Sistemine dâhil edilmiştir. 

Görevi: Proje Direktör Vekili 

Faaliyetleri: Müşteri ile sıcak ilişkilerin kurulmasında aktif rol aldı. FIDIC’in o zamanki Kırmızı ve Sarı Kitaplarına göre ihale dokümanlarının hazırlanmasında yer aldı. Fransız müşavirlerle yakından çalışarak FIDIC sözleşme şartları üzerinde deneyim kazandı. 
 
4.3 1987 – 1992: Dünya Bankası finansmanlı Büyük İstanbul Su Şebekesi SCADA Sistemi, İstanbul 

İSKİ Genel Müdürü, Dr. Tezcan ve eşleri SCADA Hizmetlerinin başlaması münasebeti ile verilen yemekte

SCADA Kumanda / Kontrol Merkezi


Yer : Büyük İstanbul (İstanbul Metropolitan Alanı)
Müşteri : İSKİ-İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 

Projenin Ana-hatları: Proje No.4.2 kapsamında hazırlanmış olan ihale dokümanlarına göre, kesintisiz güç kaynakları ile beslenen 8 uzak istasyonu izleyen kompüterize kumanda merkezi ve telemetre sistemi, bir ana, 4 repetör ve 47 radyo isasyonunu içeren radyo komünikasyon sistemi, su şebekesi ve tesislerinin uzaktan ve yerinde izlenmesi ve kumandası için kontrol vanaları ve saha enstrümantasyonundan ve de su şebekesinin rehabilitasyonu için muhtelif inşaat işlerinden oluşan (Türkiye’nin ilk büyük çaplı) su temin ve dağıtım şebekesinin denetlemeli kumanda ve veri edinme sistemi. Hizmetler, tekliflerin değerlendirilmesi, inşaat sözleşmesinin müzakeresi ve hazırlanması dâhil ihale yardımı, inşaat, tesisat ve işletmeye almanın ve işletmenin süpervizyonu, sözleşme idaresi ve kontrolunu kapsamıştır. 

Görevi: Proje Direktör Vekili, Tedarik / Sözleşme Uzmanı 

Faaliyetleri: Projenin Türk tarafını yönetti. FIDIC Kırmızı ve Sarı Kitapların standart koşulları temelinde ihale belgelerinin güncelleştirilmesine, ihale sürecine ve bunun yanı sıra tekliflerin Dünya Bankası yönergelerine göre değerlendirilmesine katıldı. İhale Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında aktif bir rol üstlendi. Kumanda Merkezinin projelendirilmesini yönetti. Türk kontrolluk personelinin işe alınmasını yönetti. Proje boyunca Müşteri ile irtibattan sorumlu idi. Sözleşme ile ilgili tüm konularda İSKİ’nin Genel Müdürlerine danışmanlık da yaptı. Projenin zamanında ve etkin bir şekilde tamamlanması için uygulamayı izledi ve Fransız Proje Müdürüne buna göre tavsiyelerde bulundu. Projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasında aktif bir rol üstlendi. Çabaları Genel Müdürün takdirini kazandı.
 
4.4 1987 – 1990: Terkos Gölünün Kıyı Koruması, İstanbul 

Yer : Terkos Rezervuarı, İstanbul
Müşteri : İSKİ-İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 

Projenin Ana-hatları: Gölün Karadeniz yakınında dalgalarla erozyona uğrayan kıyısının korunması için alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve tasarımı. 

Görevi: Proje Direktörü 

Faaliyetleri: Kesin projelerin ve ihale dokümanlarının hazırlanmasının yönetiminden sorumlu idi. Dr. Tezcan, bu projede kendisine çok yardımcı olan rahmetli Yüksel Yavuz’un aziz hatırasını daima tazimle anar. 
 
4.5 1989 – 1990: Büyük Bursa Çevresel Altyapı Projesi 

Yukarıdaki projeleri, Türkiye’nin 4 üncü büyük şehri olan Bursa için bir proje tanımlama çalışması ve ön-fizibilite etüdü izledi. SEYAŞ’ın 1989 yılında Bursa Belediyesince lider müşavir olarak görevlendirilmesi üzerine, önce Bursa’da yaygın olan çevresel sorunlar belirlendi, Proje Belirleme Etüdü hazırlandı, sonra su temini ve dağıtım, atıksu toplama ve arıtımı, katı atık toplama ve bertarafı için gereken yatırıma (355 milyon ABD Doları) yönelik, kapsamlı bir ön-fizibilite etüdü yapıldı. Türkiye Hazinesi, Devlet Planlama Örgütü ve Dünya Bankasına yapılan tüm başvuru formaliteleri takip ve koordine edildi. Dr. Tezcan’ın ve sevgili arkadaşı rahmetli Yüksel Yavuz’un 1991’e kadar süren çabaları sonucu olarak, Dünya Bankası ve Türkiye Hazinesi, Projeyi finanse etme kararına vardılar. O zamandan beri, Belediye bu istikrazı, nüfusu 2.5 milyonu aşan şehrin refahı için kullanmaktadır. 

Yer : Bursa şehri
Müşteri : Bursa Büyükşehir Belediyesi 

Projenin Ana-hatları: Projelerin (su dağıtımı, kanalizasyon ve katı atık) tanımlanması ve Dünya bankasından bir niyet mektubu alınması; Dünya Bankasından 345 milyon ABD$’ı tutarında bir kredi alınabilmesi için proje ile ilgili ön fizibilite etüdlerinin yapılması. 

Görevi: Proje Direktörü 

Faaliyetleri: Sınıf arkadaşı olan zamanın Belediye Başkanını, Dünya Bankası’nın sağladığı imkânlar hakkında bilgilendirdi ve vizyonunu genişletti. Bursa’ya inceleme ziyaretinin yapılmasını, Proje Tanımlama Etüd Raporunun hazırlanmasını yönetti. Raporu, kendi imkânları ile gittiği Washington’da, şahsen Dünya Bankası Merkezine sundu ve Dünya Bankasından, sözkonusu projelerin finanse edilmesi konusunda bir niyet mektubu aldı. Ön fizibilite çalışmalarını yönetti, Dünya Bankasına ve ayrıca Belediyeye sunumlarda bulundu. Sonuç olarak, 345 milyon ABD$ tutarında bir kredi elde edildi. Bursa’nın altyapı gelişimi için yıllar boyu kullanıldı. Dr. Tezcan, iyi niyetli çabalarına karşılık, sınıf arkadaşının haksızlıkları ile de karşılaştı ve çok kırıldı, hiçbir zaman da unutamadı. 
 
4.6 1991 – 1992: Dünya Bankası tarafından finanse edilen Bursa Büyükşehir Evsel ve Endüstriyel Katı Atık Yönetimi 

1990’da, SEYAŞ o zamanlar İngiltere’nin ileri gelen bir mühendislik, çevre ve proje yönetim müşavirlik firması olan ve sonra İngiltere’nin on büyük su idarelerinden biri olan Welsh Water Plc ile birleşen WALLACE EVANS Ltd ile Dr. Tezcan’ın çabaları sonucu sürekli bir ortak girişim kurmuştu. Bu sonucun alınmasında, Dr. Tezcan’ın o firmada staj yapan oğlu Ümit’in mükemmel performansının büyük rol oynadığını belirtmek gerekir. 

1991’de SEYAŞ-EVANS, İngiltere’nin ERL firması ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesinin Dünya Bankası finansmanlı Büyük Bursa Evsel ve Endüstriyel Katı Atık Yönetimi proje ihalesini kazandı. 1992’de başarı ile tamamlanan bu proje sayesinde Dr. Tezcan’ın yönetimi altındaki Departman katı atık yönetim projelerinde uzmanlık kazandı. Lider müşavir olarak yer alınan bu projede, mevcut sistem incelendi, çöp analizleri yapıldı, düzenli depolama sahaları için yer seçimi yapıldı, bu sahaların ve transfer istasyonlarının konsept tasarımları yapıldı; mevcut çöp döküm sahasının rehabilitasyonuna ve Belediyenin kurumsal güçlendirilmesine, evsel ve endüstriyel katı atık yönetim sisteminin uygulanmasına ait eylem planlarını ve maliyet keşiflerini kapsayan bir fizibilite etüdü hazırlandı. 

Yer : Bursa şehri
Müşteri : Bursa Büyükşehir Belediyesi 

Projenin Ana-hatları: Fizibilite etüdü ve çalışma belgelerinin hazırlanması; katı atığın 2020 yılında tahmini olarak 2.025.000 kişiye ulaşacak nüfus için 257 km2’lik bir alan içerisinde toplanması, taşınması ve atılması için nihai rapor. 

Görevi: Proje Direktör Vekili 

Faaliyetleri: Projenin Türk tarafını Dünya Bankası Kılavuz hükümleri uyarınca yönetti. Sörveyler ve çalışmalar için personelin işe alınmasını sağladı. Projenin etkin ve zamanında tamamlanmasını sağlamak üzere sörveylerin ve etüdlerin yapılmasını takip etti. 
 
4.7 1993 – 1994: Büyükçekmece Atıksu Kollektörü, Arıtma Tesisi ve Deniz Deşarjı 

1993’te SEYAŞ-EVANS, İSKİ’nin Büyükçekmece ASAT, kolektör ve deniz deşarjı projesi ihalesini de kazandı. Bu, SEYAŞ’ın ikinci büyük ASAT projesi oldu. Bu proje Dr. Tezcan’ın yönetimindeki Departmanın arıtma tesislerindeki uzmanlığını geliştirdi. Büyükçekmece Atık Su Arıtma Tesisi Projesi, Büyük İstanbul’un batı sahillerindeki havza alanlarında 30 km uzunluğunda kolektör (18 km tünel, 12 km açık kazı), pompa istasyonları, 1,200,000 en. için bir ASAT ve 8 km uzunluğunda deniz deşarjından oluşuyordu. 330 milyon Dolarlık bu projenin komple planlanması ve ön tasarımları 1993-1995’te tamamlandı. 

Yer : Silivri’den Büyükçekmeceye kadar İstanbul’un batı sahil şeridi
Müşteri : İSKİ-İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 

Projenin Ana-hatları: 2040 yılı için tahmin edilen 1,200,000 kişilik nüfus için 18 km tünel ve 11.5 km açık kazıdan oluşan kollektör, tam biyolojik arıtma tesisi ve deniz deşarjı (2 km Ø 2800 karada, 5.9 km 2 x Ø 160 denizde) 

Görevi: SEYAŞ+EVANS Ortak Girişimi Direktörü 

Faaliyetleri: Projenin komple yönetiminden sorumlu idi. 
 
4.8 1993 – 1996: Dünya Bankası finansmanlı, Erzincan Deprem Sonrası Konut Rehabilitasyon ve Yeniden Yapım Projesi 
    


                                    Konut Yerleşimi
                                  Tünel kalıp inşaatı                                     Şantiye Personeli            Onarılan ve güçlendirilen 38 kooperatiften biri  Depremde hasarlanan kolon,        Güçlendirme perdesi inşaatı 
      mantolanmadan önce
SEYAŞ 1993’te, Dünya Bankası finansmanlı Erzincan Deprem Sonrası Hükümet Konutları ve Kooperatif Apartmanları Rehabilitasyon ve Yeniden Yapım Proje İhalesini kazandı. Bu projede Dr. Tezcan FIDIC Sözleşmelerine göre ihale dokümantasyonu, süpervizyon (3 müteahhit) ve ihtilafların hallindeki uzmanlığını geliştirdi. SEYAŞ’ın yabancı alt-müşavirleri, Amerikan firması Dames Moore, İngiliz firmaları Wallace Evans, SWK ve Widnell Trollope idi. 1993–1996 arasında yürütülen komle müşavirlik hizmetleri içinde; 1052 konutluk yeni yerleşim, alyapı sistemleri (yollar, yaya yolları, su temini ve dağıtımı, yağmur suyu drenaj şebekeleri, enerji dağıtımı. sokak ve çevre aydınlatması ve peyzaj) dahil olmak üzere Dr. Tezcan’ın yönettiği Departman tarafından planlandı, projelendirildi ve inşaatları süpervize edildi. Aynı zamanda, 1132 adet hasarlı konutta SEYAŞ Mühendislik Departmanı tarafından hasar tesbiti yapıldı, onarım ve güçlendirme önlemleri projelendirildi ve inşaatları süpervize edildi. 

Dr. Tezcan, Widnell ile sıkı işbirliği halinde üç ayrı paket halinde şartnameleri ve metrajları, Erzincan projesinin öbür kesimlerinde çalışan diğer müşavirlerden farklı olarak uluslararası sistemlere göre hazırladı. 

Konut yerleşiminin Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız tarafından açılışı sırasında, SEYAŞ’ın eserleri, medya tarafından"Erzincan Mucizesi" diye takdir edildi. "Mucize" diye nitelenen binaların mimarisi Dr. Tezcan’ın imzasını taşımaktadır. 

Yer : Erzincan
Müşteri : Toplu Konut İdaresi 

Projenin Ana-hatları: Devlete ait konutlar için 1052 konut biriminin tasarımı, ihale dokümantasyonu, ihale edilmesi ve inşaatının süpervizyonu, kooperatif apartmanlarındaki 1131 birim için onarım, rehabilitasyon, güçlendirme ve/veya yeniden yapım işlerinin tasarımı, ihale dokümantasyonu, ihalesi ve inşaatın süpervizyonu. 

Görevi: Proje Eş-Direktörü, Tedarik Uzmanı, Mühendis, Proje Menejeri Vekili, Sözleşme Uzmanı 

Faaliyetleri: Projenin tüm safhalarını Eş-Direktör olarak yönetti. İhale belgelerinin FIDIC Kırmızı Kitap koşulları temelinde Dünya Bankası Kılavuz Hükümlerine göre hazırlanmasını sağladı. Cilt - II Şartnameleri şahsen hazırladı. İhale süreci içerisinde ihale yardımını da yönetti. 25 saha personelinin işe alınmasını ve bunlara saha kontrolluk kılavuzu sağladı. Mühendis olarak, toplamı 50 milyon ABD$’ı olan 3 sözleşme paketini yönetti, Geçici Kabul Belgelerini yayınladı, Kesin Hesapların yapımını yönetti. Uygulanan ölçüm sistemi ve sıkı maliyet kontrolu sayesinde yeni konut yapımlarını kapsayan Paket II ve III’ü, sözleşme bedelleri içinde, onarım ve güçlendirmeyi kapsayan Paket I’i ise makul bir artış içinde bitirtti. (Oysaki Erzincan’da diğer müşavirlerin yönetimindeki projelerde büyük maliyet farkları oluştu).

Kusur Sorumluluk süresi sona erdikten sonra da, İşveren ile Müteahhitler arasındaki ihtilafların yargı yoluyla çözülmesi aşamasında Müteahhitlerin hak taleplerinin incelenmesi ve Müşteriye bunlara ilişkin raporlamada aktif bir rol üstlendi. İşveren lehine teknik/yasal dilekçelerin hazırlanmasında uzmanlaştı. Söz konusu ihtilafların İşveren lehine sonuçlanması için 2010 yılına kadar 14 yıl emek verdi. Bu hususta aşağıdaki linklerden daha fazla bilgiye ulaşılabilir. Dr. Tezcan, bu bağlamda ne Yiğit'i ne de Nuran'ı hayatının sonuna kadar unutmayacak, ahı yakalarını bırakmayacaktır.

Seyaş Yapı ve Deprem Mühendisliği

Overview of Dispute Resolution in Turkey 

1992 Erzincan Post-Earthquake Housing Rehabilitation and Reconstruction Project 

    

        Büyütmek için tıklayınız                              Büyütmek için tıklayınız
 
4.9 1993 – 1997: İslam Kalkınma Bankasınca finanse edilen Samur-Apşeron Sulama ve Su Temini Projesi, Azerbaycan 


Arazi Kazanımı ve Su Kullanım Bakanı ile Dr. Tezcan Samur-Apşeron Sözleşmesini kutluyorlar, Bakü, Azerbaycan
İslam Kalkınma Bankası (İKB), Azerbaycan’da Samur-Apşeron sulama ve su temini sistemlerinin müşavirlik hizmetlerini 1995 yılında SEYAŞ+SUİŞ+Azerbaycan Su Enstitüsü Konsorsiyumuna ihale etti. Bu proje, Dr. Tezcan’ın yönetimindeki Departmanın İKB projelerine adım atmasında kilometre taşı oldu. Lider müşavir olarak Departman, İKB tarafından finanse edilen bu yüksek öncelikli projenin fizibilite etüdünü ve avan projeleri ile çevresel etki değerlendirme etüdünü yaptı. Projenin hedefi, kaptajı 55 m3/sec’den 115 m3/sec’ye çıkarmak, 184 km uzunluktaki sulama kanallarını iyileştirmek, 160 km yeni kanal inşa etmek, 7 barajı yeniden yapmak veya iyileştirmek, sulama kapasitesini 184 000 hektara çıkamak, Baku ve Sumgait şehirlerine su temin etmekti. Etüdler 1997’de tamamlandı. Departmanın hizmetlerini, projenin ilk etabı olan 16 km uzunluğundaki Khanarc Kanalının etüdü izledi. 

Yer : Apşeron Yarımadası, Azerbaycan
Müşteri : Arazi Kazanımı ve Su Kullanımı Bakanlığı, Bakü, Azerbaycan 

Projenin Ana-hatları: 184 km uzunluğundaki kanalların rehabili-tasyonu, 154 km uzunluğunda yeni kanalın inşası, 2 barajı, HES ve su alma yapısının yenilenmesi ve yeniden yapımı için fizibilite etüdü. 


Görevi: Proje Direktörü 

Faaliyetleri: Fizibilite etüdü, avan proje, keşifler, ÇED’in yapılması ve de uygulama projeleri için ihale dosyasının hazırlanmasından oluşan hizmetlerin Müşteriye tatmin edecek şekilde zamanında tamamlanması için projenin üst yönetimini üstlendi. 
 
4.10 1997 – 2005: KfW tarafından finanse edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi ve Kollektörü 


Kayseri Belediye Başkanı ve Dr. Tezcan, Kayseri ASAT Sözleşmesini teati ediyor, Köln, Almanya
1997’de, SEYAŞ, Alman AEW Plan firması ile işbirliği halinde, KASKİ-Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresinin, 800 000 eşdeğer nüfusa göre Kayseri Büyükşehir Atıksu Arıtma Tesisinin ve 11 km uzunlukta Ø 2600–3000 çaplı kolektör inşaatının müşavirlik hizmetleri ihalesini kazandı. Nüfusu 1,2 milyonu aşan Kayseri’de bu tesisin başarılı şekilde tamamlanması ve işletilmesi, SEYAŞ için önemli bir referans oldu ve Dr. Tezcan’ın yönetimindeki UMD Departmanına büyük atıksu arıtma tesislerinin tasarımı, süpervizyonu, işletilmesi ve hatta özelleştirilmesinde özel uzmanlık kazandırdı. 

1998–2005 arasında UMD tarafından KASKİ-Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresine sunulan hizmetler, sözkonusu 52 milyon Avro değerindeki, ileri düzeyli arıtma tesisinin fikir projesini, ihale dokümanlarını (FIDIC Turuncu Kitaba göre), ihale yardımını, Müteahhitin projelerinin incelenmesi ve onaylanmasını, inşaatın, montajın, işletmeye almanın ve işletmenin süpervizyonunu ve de işletmenin özelleştirilmesi için ihale dokümanlarının hazırlanmasını ve ihale yardımını kapsamıştı. UMD’nin hizmetleri KASKİ’de çok iyi bir izlenim bıraktı. 

Yer : Kayseri
Müşteri : Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

Projenin Ana-hatları: 800,000 nüfus için Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ve DN 2600-3000 kollektör. Hizmetler, ihale projelerinin ve ihale belgelerinin hazırlanmasını, inşaat denetimini, devreye alma, işletme ve bakımını içermektedir. ASAT’ın inşaat maliyeti € 25,5 milyon, kolektörün maliyeti ise € 11,9 milyondur. Proje aynı zamanda işletme ve bakım hizmetlerinin özelleştirilmesini de içermiştir. 

Görevi: Proje Eş-Direktörü, Tedarik / Sözleşme Uzmanı 

Faaliyetleri: Projenin Türk tarafını yönetti. FIDIC Turuncu Kitap sözleşme koşulları temelinde ve KfW Kılavuz hükümlerine göre İhale Belgelerinin hazırlanmasına katıldı. Türk saha personelinin işe alınmasını onayladı. KASKİ Genel Müdürüne İşveren ve Müteahhit arasında ihtilafların önlenmesi, Müteahhitin hak taleplerinin çözümlenmesi konularında danışmanlık yaptı. Projenin zamanında ve etkin bir şekilde tamamlanmasını sağlamak üzere uygulamayı izledi, Alman Proje Direktörüne bu bağlamda tavsiyelerde bulundu. Tesisin devreye alınmasını ve ilk yıl işletilmesini izledi ve sonunda Müteahhit’in teminatlarının serbest bırakılmasına yönelik formalitelerde İşverene yardımcı oldu. 

Tesisin işletme ve bakım işlerinin özelleştirilmesi için, Sözleşme uzmanı olarak uluslararası (KfW) ve Türkiye’ye ait yerel kurallar (Kamu İhale Kanunu) uyarınca ön yeterlik ve ihale belgelerinin hazırlanması işlerinde yer aldı. 
 
4.11 1998 – 2000: İslam Kalkınma Bankasınca (İKB) finanse edilen 220 kV Alay-Batken Yüksek Gerilim Hattı, Kırgızistan 

1998-2000’de SEYAŞ, Kırgızistan’da İKB finansmanlı 150 km uzunluğunda 220 kV Alay-Batken yüksek gerilim hattının tasarımlarını ve ihale dokümanlarını hazırladı. Bu proje Dr. Tezcan’ın yönetimindeki Departman için değişik bir deneyim oldu. 

Yer : Alay-Batken, Kırgızistan
Müşteri : Kyrgyzenergo JS Company, Bişek, Kırgızistan 

Projenin Ana-hatları: 131 km uzunluğundaki tek ve kombine devreli 220 kV enerji nakil hattı projesinin tasarımı ve ihale dokümantasyonu. 

Görevi: Proje Direktörü, Tedarik Uzmanı 

Faaliyetleri: Proje Direktörü olarak, projeyi yönetti. Tedarik Uzmanı olarak, FIDIC Kırmızı ve Sarı Kitapları uyarınca ihale belgelerini şahsen hazırladı. Projenin zamanında, eksiksiz ve hatasız tamamlanması için çok emek verdi. Emekleri İKB tarafından çok takdir edildi. 31 Ağustos 2003’te Kazakistan’ın Almaty şehrindeki FCIC Seminerinde sunum vesilesi ile, bu projede hazırlamış olduğu şartnamelerin ün yaptığını öğrenmekten de çok memnun oldu. 
 
4.12 1998 – 1999: IKB tarafından finanse edilen Murgab-Kulma Geçidi Yolu Etüd Projesi, Tajikistan


Büyükelçimizin huzurunda sözleşme imzası
Yukarıdaki iki projeyi takiben, Departmanın İKB ile ilişkileri gelişti. 1997 ve 2004 arasında, Departman, Kırgızistan’da bir fabrika yenileme projesinin ön değerlendirme ve fizibilite etüdleri; Kırgızistan ve Tajikistan’da uluslararası havalimanlarının tevsi projeleri, Maldivler’de inşaat endüstrisinin kapasitesinin geliştirilmesine yönelik etüdler ile de meşgul oldu. Yukaridaki bütün İKB finansmanlı projelerde, Dr. Tezcan’ın yönetimindeki Departman, İKB tarafından doğrudan görevlendirildi. 

Yukarıdaki projeleri, İngiliz SWK firması ve Tajik TRDI firması ile birlikte konsorsiyum kuran SEYAŞ-UMD’ye ihale edilen ve 1999’da başlayıp 2004’e kadar devam eden, İKB finansmanlı iki yol projesi takip etti. SEYAŞ için Tajikistan pazarının açılmasında, o zamanki Büyükelçimizin çok önemli bir rolü oldu (Dr. Tezcan bu vesile ile Sn. Aydın İdil’e tekrar teşekkür eder). Konsorsiyuma, projelerin önce sörveyler ve fizibilite etüdleri, sonra tasarım ve süpervizyon etapları verildi. Bu projeler sayesinde Dr. Tezcan’ın yönetimindeki Departman dağlık bölgelerde yol tasarımı ve FIDIC Kırmızı Kitaba göre ihale dokümantasyonu ve süpervizyon (kontrolluk) işlerinde uzmanlık kazandı. Departman “PDS”, “Calvert Master” gibi gerekli yazılımlarla donatıldı. Bu yazılımları kullanmak üzere Departman personeli İngiltere’de eğitildi. Departman, Ulaştırma Bakanlığı ile çok yakın ilişkiler geliştirdi. Hatta Dr Tezcan ile Bakan Faruk Muhiddinov arasında dostluk kurulduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu sonucun elde edilmesinde Tajikistan’daki Büyükelçimiz Sn. Aydın İdil’in ve TRDI’nin kurumsal güçlendirilmesi için Dr. Tezcan’ın Türk Hazinesinden hibe kredi sağlanmasındaki şahsi gayretlerinin etkisi büyük olmuştur. 

İlk proje, ülkeyi Çin’e ve sonunda Hint Okyanusuna bağlayan ve bu sebeple Hükümet tarafından yüksek öncelik verilmiş olan 32 km uzunluğundaki Murgab-Kulma Geçici yolu idi. Sınırda 4365 m yükseltiye ulaşan dağ başındaki bu yolda çalışmak Departman için zor bir deneyim oldu. Tasarım ve ihale dokümanlarının erken tamamlanmasından çok memnun kalan Ulaştırma Bakanı, Departmanın Direktörü Dr. Tezcan’a bir takdirname gönderdi. 

Yer : Murgab ve Duşanbe, Tacikistan 
Müşteri : Ulaştırma ve Yol Yönetimi Bakanlığı, Duşanbe, Tacikistan 

Projenin Ana-hatları: Çin sınırı yakınında, 3500 m ila 4365 m rakıma sahip bir plato üzerinde 32 km uzunluğundaki karayolu icin sörveyler, araştırmalar, fizibilite çalışmaları, tasarım, ihale dokümantasyonu ve Müteahhitlerin önyeterlilikleri Tacikistan’ı Hint Denizine Çin üzerinden bağlayan bu yol ülke için zamanın yüksek öncelikli projesi idi. 

Görevi: Proje Direktörü, Tedarik / Sözleşme Uzmanı 

Faaliyetleri: Proje Direktörü olarak, projeyi yönetti. Tedarik / Sözleşme Uzmanı olarak ihale belgelerinin FIDIC Kırmızı kitaba göre ve ön yeterlik belgelerini de İKB Kılavuz hükümlerine göre hazırlanmasını sağladı. Ön yeterlik işlemlerini yönetti ve Ön Yeterlik Değerlendirme Raporunun hazırlanmasına katıldı. Kişisel olarak Bakanın danışmanı rolünü üstlendi, çünkü bu proje Bakanlığın ilk uluslararası projesiydi. Bakan tarafından kendi adına yazılmış bir teşekkür mektubu aldı. 
 
4.13 1999 – 2003: İKB tarafından finanse edilen Murgab-Kulma Geçidi Yol İnşaat Projesi, Tajikistan 

Yer : Murgab, Tacikistan
Müşteri : Ulaştırma ve Yol Yönetimi Bakanlığı, Duşanbe, Tajikistan


Projenin Ana-hatları: Dağlık alanda 32 km’lik karayolu inşaatının ihale edilmesi ve süpervizonu. Yol Çin sınırı yakınında 3500 ile 4365 m arasında bir yükseltide bir platoda yer alır. Tacikistan Ulaştırma Bakanı, Dr. Tezcan, Tacik ve Türk Büyükelçileri, Murgab-Kulma Geçidi Yolu Süpervizyon Sözleşmesinin imza töreninde, İstanbul
Görevi: Proje Direktörü, Tedarik Uzmanı, Mühendis 

Faaliyetleri: Dr. Tezcan, mümkün olan her uluslararası projede, Dış İşleri Bakanlığımızın desteğini almaya çalışmıştır. Örneğin bu projede, Sözleşme, SEYAŞ’ın 40. yıl kutlamalarında, Türk ve Tajik Büyükelçilerin huzurunda imzalanmıştır. 

Hizmetler başlayınca Dr. Tezcan ihale sürecini yönetti teklif değerlendirilmesine katıldı, sözleşme görüşmelerini yönetti ve sözleşmeyi kesinleştirdi, süpervizyon personelinin işe alınmasını onayladı, bu personele süpervizyon El Kitabını sağladı. Mühendis olarak inşaat sözleşmesini, inşaat dönemi, Kusur Sorumluluk Dönemi (DLP) boyunca ve DLP sonrasında FIDIC Kırmızı Kitaba göre yönetti. Geçici Kabul ve Kesin Kabul Belgelerini yayınladı. Kesin hesapları yaptırttı ve onayladı. İşveren ve Müteahhit arasındaki anlaşmazlıkların dostane bir yolla çözümü için, Müteahhitin iddiaları hakkında 32 adet Cl.67.1 kararı yayınladı. İnşaat Tamamlanma Raporunun hazırlanmasını yönetti. Proje Tamamlama Raporunu şahsen hazırladı. 

Madde 4.3’te anlatılan İSKİ-SCADA Projesinde, gerekse Madde 4.10’da anlatılan Kayseri Arıtma Tesisi Projesinde inşaat uzadığında SEYAŞ, Dünya Bankası veya KfW kanalı ile ilave hizmet bedellerini almakta hiç zorluk çekmemişti.. Oysaki bu projede inşaat uzayınca İKB ilâve hizmetlerin bedelini ödemedi. Projeyi yarım bırakmamak için konsorsiyum görevine devam etti. Sonunda ilâve hizmet bedellerini Tajikistan hükümeti yıllar sonra ödedi. Bu sonucun alınması için Dr. Tezcan ve Proje Menejeri Muhabbet Mustafayev çok emek verdiler. 
 
4.14 1999 – 2000: İKB tarafından finanse edilen Shagon-Zigar Yolu Etüd Projesi, Tajikistan

Yukarıda bahsedilen projelerin ikincisi, Tacikistan ile Afganistan arasındaki sınırı oluşturan Penç Nehrinin derin ve dik vadisi boyunca uzanan ve ülkenin Batısını Doğusuna bağlayan 34 km uzunluğundaki Şagon-Zigar Yol projesi idi. Bir tarafından Nehir, diğer tarafından sarp kayalıklar arasına sıkışmış olan yolun yerleşimi, gerek tasarım gerekse süpervizyon sırasında 9 m genişlikteki formasyonu yerleştirmekte bile epey güçlük çıkamıştır. 


Yer : Afganistan sınırını oluşturan Penç Nehri boyunca Shagon’dan Zigar’a kadar
Müşteri : Ulaştırma Bakanlığı, Duşanbe, Tajikistan

Projenin Ana-hatları: Nehirin dik yamaçlı vadisi boyunca 34 km lik yolun topoğrafik ve jeolojik etütleri, avan projesi, fiziblite etüdü ve ÇED raporu. 

Görevi: Proje Direktörü

Faaliyetleri: Projenin Müşteriyi tatmin edecek şekilde zamanında ve etkin şekilde tamamlanmasını teminen projeyi yönetti. Çabaları Uluştırma Bakanlığınca takdir edildi.
 
4.15 1999 – 2004: İKB tarafından finanse edilen Shagon-Zigar Yol İnşaat Projesi, Tajikistan

Yer : Shagon-Zigar, Tajikistan
Müşteri : Ulaştırma Bakanlığı, Tajikistan

Projenin Ana-hatları: Tüm projenin detaylı tasarımı (34 km yol), ön yeterlik, ihale dokümantasyonu, Kısım 1 ve 2’nin ihale edilmesi, Afgan Sınırı boyunca Kısım 1’in inşasının süpervizyonu. Yolun toplam tahmini maliyeti 35 milyon USD idi. 

Görevi: Proje Direktörü, Tedarik/Sözleşme Uzmanı, Mühendis 

Faaliyetleri: Projeyi yönetti, FIDIC Kırmızı Kitaba göre ihale belgelerinin hazırlanmasını sağladı, İKB Kılavuz hükümlerine göre ön yeterlik ve ihale sürecini yönetti, tekliflerin değerlendirilmesine katıldı. Aynı zamanda sözleşme görüşmelerini ve sözleşmenin kesinleştirilmesini gerçekleştirdi. Süpervizyon personelinin ise alınmasını onayladı. Bu personele Süpervizyon El Kitabı sağladı. İnşaat sözleşmesini Mühendis olarak yönetti. Müteahhitin süre uzatma talepleri konusunda tesbitlerini yayınladı. İnşaat uzayıp müşavirlik bütçesi tükenince, Murgab-Kulma Geçidi Projesinden alınan ders uyarınca Konsorsiyum, projeden çekilmeye karar verdi. Dr. Tezcan çekilme işlemini de yönetti. 
 
4.16 1998 – 2001: İKB tarafından finanse edilen Kırsal Su Temini Etüd Projesi, Arnavutluk

SEYAŞ’ın Uluslararası Müşavirlik Departmanı 1998 ilâ 2005 arasında Arnavutluk’ta da çalışmıştır. (Kırsal kalkınma projeleri, kırsal su temini ve isalesi, sıhhileştirme ve kırsal yol projeleri). Departmanın sorumlulukları, sörveyler ve etüdlerden, tasarım, ihale dokümantasyonu ve süpervizyona kadar uzanıyordu. Bu projeler Dr. Tezcan’ın yönetimindeki departmanın problemli projeler, ihtilafların halli ve de FIDIC uygulamalarındaki uzmanlığını arttırdı. 

Bu projelerin ilki Kuzey ve Güney Arnavutluk’un 6 dağlık bölgesinde yerleşmiş 87 köye doğal kaynak suyunun teminine yönelik kırsal su temini projesi idi. Proje, “istikşaf” sörveyleri, etüdler, tasarımlar ve (FIDIC Kırmızı Kitaba göre) ihale dokümantasyonu ve ihale yardımından oluşmuştu. Bunu, Arnavutluk’un kuzeyindeki 3 kesimin inşaat süpervizyonu izledi. Projenin bu kısmında, müteahhitlerin zafiyetlerinden kaynaklanan problemler ile de uğraşıldı. 

Yer : Arnavutluk’un kuzey ve güney bölgeleri
Müşteri : Bayındırlık Bakanlığı, Tiran, Arnavutluk

Projenin Ana-hatları: İKB - İslam Kalkınma Bankası finansmanı ile Arnavutluk’un Kuzey ve Güneyinde yer alan altı dağlık bölgede bulunan ve 66,000 kişiyi barındıran 5 küçük kasaba ve 82 köy için doğal kaynak suyu temin edilmesi amaçlı kırsal su temini projesi. Hizmetler, inceleme ziyaretlerinden, sürvey raporlarının hazırlanması, mevcut tasarımların doğrulanması ve gerçeklerin bulunmasına ilişkin raporun hazırlanması ile tüm proje için ihale belgelerinin hazırlanmasından meydana gelmiştir. 


Görevi: Proje Direktörü, Tedarik Uzmanı 

Türkiye Cumhurbaşkanından
Arnavutluk Cumhurbaşkanına mektup
Mektubu büyütmek için tıklayınızFaaliyetleri: Dr. Tezcan bu projede sadece Dış İşlerinin değil, Cumhurbaşkanlığı makamının desteğini de yine kendi çabası ile aldı ve Sn. Süleyman Demirel’in mektubunu, sözleşme imzasını müteakip Arnavutluk Cumhurbaşkanına sundu. Hizmetler başladıktan sonra projenin tüm safhalarını yönetti. Tüm proje için FIDIC Kırmızı Kitap sözleşme koşulları temelinde Cilt-I İdari şartnameyi ikraz anlaşmasına uygun şekilde hazırladı. Projenin önünü açmak için İKB ve Müşteriye projenin safhalandırılmasını, öneren bir raporu da şahsen hazırladı. O sayede proje yürüdü. 

Arnavutluk Bayındırlık Bakanı, Dr. Tezcan ve Büyükelçimiz, Kırsal Su Temini Sözleşmesinin imza töreninde Tiran, Arnavutluk

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Büyükelçimizi ve Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in mektubunu sunan Dr. Tezcan’ı kabul ediyor, Tiran, Arnavutluk


4.17

2001 – 2003: İKB tarafından finanse edilen Kırsal Su Temini İnşaat Projesi Sözleşme I, Arnavutluk 

Büyükelçimizin huzurunda Arnavutluk Bayındırlık Bakanı ve Dr. Tezcan sözleşmeyi imzalıyorYer : Arnavutluk (Rreshen, Burrel, Koplik)
Müşteri : Bölge Düzenleme ve Turizm Bakanlığı, Tiran, Arnavutluk

Projenin Ana-hatları: Arnavutluk’un kuzey bölgelerindeki 3 pınardan 3 kasabaya ve 27 köye su sağlanması. Proje, işlerin tedariği ile başlamış ve FIDIC Sözleşme Koşullarına göre 3 bölüm halinde inşaat devam etmiş, sözleşmesini ihlâl eden Müteahhitin istihdamına son verilmesi ile sonlanmıştır. 

Görevi: Proje Direktörü, Tedarik Uzmanı, Mühendis 

Faaliyetleri: İnşaat öncesi safhada tedarik işlemini gerçekleştirdi. İngiliz, Türk ve Arnavut süpervizyon personelinin işe alınmasını onayladı, bunlara süpervizyon el kitabı sağladı. Daha sonra Mühendis olarak inşaat sözleşmesini yönetti, Müteahhitin performansını izledi, inşaatın sağlıklı bir şekilde tamamlanması için her türlü tedbiri aldı. Ancak müteahhit performansını bir türlü düzeltemedi. 

Temel atma töreni

Müteahhit ile yaşanan anlaşmazlıklarda İşveren’e ve İKB’ye önerilerde bulundu. İnşaatın suhuletle bir başka Türk müteahhitine devri için, Büyükelçimizin, DTM’nin hatta ilgili Bakanımızın da desteğini sağladı. Sonuçlanmayınca Müteahhit’in temerrüt halini onaylamak zorunda kaldı, İşveren’e inşaat sözleşmesinin feshi sırasında danışmanlık yaptı. Fesih Raporunun hazırlanmasını sağladı ve Fesih Sertifikasını yayınladı. 
 
4.18 2003 – 2005: İKB tarafından finanse edilen Kırsal Su Temini İkmal İnşaatı Projesi Sözleşme Ia, Arnavutluk

Yer : Arnavutluk (Rreshen, Burrel, Koplik)
Müşteri : Bölge Düzenleme ve Turizm Bakanlığı, Arnavutluk 

Projenin Ana-hatları: 3 kasaba ve 27 köye su sağlanmasına yönelik projenin ikmâl inşaatı. Yarım kalan inşaatın tamamlanması işi, İKB’nin ve İşveren’in mutabakatı üzerine, sözleşmesi fesh edilmiş olan Müteahhitin Arnavut taşaronuna verilmiştir. 

Görevi: Proje Direktörü, Tedarik Uzmanı, Mühendis 

Faaliyetleri: Proje Direktörü olarak, projeyi yönetti. İnşaat öncesi safhada, Ön-Yeterlik Belgelerinin ve Değerlendirme Raporunun hazırlanmasına katıldı. FIDIC Kırmızı Kitap 4. Baskıya göre İhale Belgelerinin hazırlanmasını gerçekleştirdi. Şahsen Cilt-I İdare Şartnameyi hazırladı. Süpervizyon personelinin işe alınmasını onayladı ve bu personele Süpervizyon El Kitabını sağladı. İnşaat safhasında, Mühendis olarak, inşaat sözleşmesini FIDIC Sözleşme Koşulları uyarınca yönetti. Yavaş çalışan Arnavut müteahhit inşaatı tamamlayamadan müşavirlik bütçesi bitince, projeden çekilme işlemini yönetti. Bakiye alacakların kurtarılmasına çok emek verdi. 
 
4.19 2001 – 2003: İKB tarafından finanse edilen Kuzey Doğu Bölgeler Kırsal Kalkınma Projesi, Arnavutluk


      ADF’de Sözleşme İmzası             Köye getirilen su: Çeşme başı
Arnavutluk’taki projelerimizin bir diğeri, Dr. Tezcan yönetimindeki SEYAŞ-UMD’nin İKB tarafından doğrudan atandığı Kuzeydoğu Bölgeleri Kırsal Kalkınma Projesi idi. 2002 ilâ 2003’te, önce mevcut durumun ekspertizi yapıldı, yeni alt-projeler belirlendi, İKB, IFAD ve ADF (Arnavutluk Kalkınma Fonu) nun finanse ettiği alt-projelerin ihalelerinde işsahibine yardımcı olundu, müteahhitlerin şantiye çizimleri incelendi, onaylandı, çeşitli kırsal su temini, kanalizasyon, drenaj, sulama, sel önleme, köy okulları, topluluk merkezleri ve de kırsal yol inşaatları süpervize edildi. 

Yer : Arnavutluk
Müşteri : ADF-Arnavutluk Kalkınma Fonu Genel Müdürlüğü 

Projenin Ana-hatları: İKB, bu projede çok şüpheliydi. Banka yetkililerinin Dr. Tezcan’a olan güveni nedeniyle bu hassas proje SEYAŞ’ın Uluslararası Müşavirlik Departmanına verilmiştir. ADF tarafından, IFAD ve İKB’nin finansmanı ile gerçekleştirilen kırsal altyapı kalkınma programı, 46 alt projeden (7 su temini, 2 kırsal kanalizasyon, 3 selden korunma, 2 sulama, 3 sağlık merkezi, 4 okul ve 24 kırsal yol rehabilitasyonu ve iyileştirilmesi) meydana gelmektedir. Proje iki safha halinde (değerlendirme ve uygulama) uygulanmıştır. 

Görevi: Proje Direktörü 

Faaliyetleri: Projeyi yönetti, alt projelerin tanımlanması ve denetlenmesine katıldı, geriye kalan işlere ilişkin programın değerlendirilmesinde ve Değerlendirme / Gelecekteki işler raporlarının hazırlanmasında yer aldı. Uygulama safhasında, Türk ve Arnavut süpervizyon personelinin işe alınmasını onayladı. Projenin etkin ve zamanında tamamlanması için uygulamayı kontrol etti ve izledi. Projenin sorunsuz bir şekilde tamamlanması İKB ve İşveren’i ve de Arnavut halkını çok memnun etti. İKB’de Dr. Tezcan’ın kredisi arttı. 
 
4.20 2000 – 2001: İKB tarafından finanse edilen Saraybosna Üniversitesi Yeni Kampüsü Mastır Planı, Bosna+Hersek


Büyükelçimiz huzurunda imza töreni
Bu arada, 2000 ilâ 2001’de Dr. Tezcan’ın yönetimindeki Departman, Türk asıllı Amerikan mimarlık firması ZNA ile işbirliği halinde, Bosna Hersek’te İKB finansmanlı Saraybosna Üniversitesi Yeni Kampüsünün master planını hazırladı. Departman üniversite yetkilileri ile çok iyi ilişkiler kurdu. Proje ADB’den mükemmellik ödülü aldı. 

Yer : Saraybosna, Bosna+Hersek
Müşteri : Saraybosna Üniversitesi Rektörlüğü, Bosna+Hersek 

Projenin Ana-hatları: Üniversite mastır programının hazırlanması, mastır plan alternatiflerinin geliştirilmesi, avan projeler, keşifler, nihaî mastır plan, inşaatın etaplanması. Kampüs alanı 22 ha, inşaat alanı 350 711 m2. 

Görevi: Proje Direktörü 

Faaliyetleri: Bu projenin sözleşme imzalanmasında da Saraybosna Büyükelçimiz hazır bulunmuş idi. Hizmetler başlayınca Dr. Tezcan, Projeyi yönetti ve projenin müşteriyi tatmin edecek şekilde zamanında tamamlanmasını sağladı. Rektörlük ve İKB, sonuçtan çok memnun kaldılar. Ancak, kredi bulunamadığı için projenin devamı getirilemedi. Bu projede önemli görevleri başarı ile tamamlanmış olan SEYAŞ baş mimarlarından Pınar Doğan’ın 19 Temmuz 2002’de kaybedilmesi Dr. Tezcan’ı çok üzdü. Dr. Tezcan, Pınar’ın aziz hatırasını daima tazimle anar. 
 
4.21 2003 – 2003: USAID finansmanlı Kabil-Kandahar Yolu Rehabilitasyonu ve Yeniden Yapımı, Afganistan

2003’te, bir Türk müteahhitinin yüklenmiş olduğu Kabil-Kandahar Yolu Yeniden Yapım ve Rehabilitasyon Projesinin 85 km uzunluğundaki kesiminin tasarımı, SEYAŞ-UMD’ye Afganistan’da iyi bir referans oluşturdu. Bu projede Dr. Tezcan’ın yönetimindeki Departman, SWK’nın Hindistan şubesi ile işbirliği yaptı. Projeler, esas olarak Müteahhitin şantiyesinde inşaata paralel olarak hazırlandı. 

Yer : Kabil-Kandahar Yolu Km 347–432, Afganistan
Müşteri : Gülsan+Çukurova JV, Kabil, Afganistan 

Projenin Ana-hatları: Malzeme sörveyi, geoteknik araştırmalar, trafik sörveyi, kaplama ve menfezlerin durumlarının tespiti, 85 km lik kesimin detaylı yol tasarımını, drenaj etüdleri ve menfez tasarımları dâhil. 

Görevi: Proje Direktörü 

Faaliyetleri: Projeyi yönetti ve projenin inşaata paralel tamamlanmasını sağladı. 
 
4.22 2005 – 2005: Dünya Bankasınca finanse edilen 8 Kasabanın Kentsel Altyapısı için Proje Hazırlık Etütleri, Tajikistan

Dr. Tezcan’ın yönetimindeki UMD Departmanı, müşavirlik sektöründe bir niş keşfetti: Proje Yönetim Müşavirliği (PYM) 2005’te SEYAŞ-UMD’ye ihale edilen biri Kırgızistan da, diğeri Tajikistan’da Dünya Bankası finansmanlı iki PYM projesi, Departmana Türkî Cumhuriyetlerde kentsel altyapı kalkınma projelerinde PYM uzmanlığı kazandırmıştır. 


Yer : Dangara, Garm, Istravshan, Konibodom, Kulob, Kurgan-Teppe, Vahdat, Vose kasabaları
Müşteri : Proje Yönetim Birimi, Duşanbe-Tajikistan 

Projenin Ana-hatları: İlk yıl için kentsel alyapının kalkındırılması projesinin uygulamasına yönelik yatırım mastır planlaması, tasarım ve ihale dokümantasyonu 

Görevi: Tedarik Uzmanı 

Faaliyetleri: İhale belgelerinin Dünya Bankası Küçük İşler Sözleşmesine göre hazırlanmasında danışmanlık yaptı. 
 
4.23 2005 – 2007: Türk Hazinesi tarafından finanse edilen Saraybosna-Jezero Hastanesinin Rehabilitasyon ve Yeniden Yapım İşlerinin Süpervizyonu, Bosna+Hersek

2005 yılında, SEYAŞ-UMD, Bosna Hersek’te ikinci projesini kazandı. Dr. Tezcan’ın yönetimindeki Departman, 2005-2007’de, Türkiye hazinesince finanse edilen Jezero Hastanesinin rehabilitasyon ve yeniden yapım inşaatını süpervize etti. 

Yer : Saraybosna, Bosna+Hersek
Müşteri : Saraybosna Kantonu Sağlık Bakanlığı, Bosna+Hersek 

Projenin Ana-hatları: Projelerin gözden geçirilmesi, mevcut inşaat sözleşmesinin gözden geçirilmesi ve revizyonu, FIDIC Kırmızı Kitaba göre inşaatın süpervizyonu, Kusur Sorumluluk Dönemi Hizmetleri 

Görevi: Mühendis, Sözleşme Uzmanı 

Faaliyetleri: Müşteri tarafından hazırlanmış olan sözleşmeyi inceledi ve gerekli revizyonları raporladı. Mühendis olarak inşaat sözleşmesini idare etti. FIDIC sözleşmesini bilmeyen Müteahhite eğitim vererek yardımcı oldu. Projeyi, Müşteri ve Türkiye Hazinesini tatmin edecek şekilde tamamlanmasını sağlamak üzere yönetti. Projenin zamanında ve ihtilafsız olarak bitmesi tüm tarafları memnun etti. 
 
4.24 2005 – 2006: Avrupa Yatırım Bankasınca finanse edilen Bursa Su Şebekesi SCADA Sistemi, Bursa 

2005 yılı UMD Departmanı için verimli oldu. Bir İspanyol firması olan EPTİSA ile birlikte BUSKİ-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresinden ikinci SCADA projesi alındı. Bursa Büyükşehir Su Şebekesi SCADA Sistemi, SEYAŞ’ın İSKİ-İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi için gerçekleştirmiş olan projeden kaynaklanan SCADA sistemlerindeki uzmanlığının bir devamı oldu. 2006 ortasında tamamlanan projede, SEYAŞ-UMD’nin sözleşme uzmanı Dr. Tezcan ve diğer eksperler, yeni FIDIC Sarı ve Kırmızı Kitaplara göre ihale dokümanlarını hazırladılar. 

Yer : Bursa Büyükşehiri, Türkiye
Müşteri : BUSKI-Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 

Projenin Ana-hatları: SCADA sisteminin detaylı tasarımı, temini, tesisi, devreye alınması ve çalıştırılması için değerlendirme, kavramsal / ön tasarım, ön yeterlik dokümantasyonu ve değerlendirmesi, ihale dokümantasyonu ve değerlendirmesi ile büyük şehrin su temin sisteminde denetim kontrolü ve veri elde edilmesi amaçlı SCADA binasının detaylı tasarımı ve inşası. 

Görevi: Tedarik / Sözleşmeler Uzmanı 

Faaliyetleri: Ön Yeterlik Dokümanını hazırladı, Müşteriyi tasarla / yap / işlet projesi için seçilecek olan sözleşme şartnameleri hakkında aydınlattı ve aşağıdaki İhale Dokümanlarını hazırladı: 

• Cilt I-Teklif Prosedürleri • Cilt II-Sözleşme Şartnamesi (1999 tarihli FIDIC Sarı Kitap ve Dünya Bankasının Mayıs 2005 tarihli Armonize Sözleşmesi temelinde) Ayrıca, İhale Dokümanlarının diğer ciltleri için İspanyol eksperlere yönlendirici bilgiler sağladı. 
 
4.25 2005 – 2008: 16 Kasabanın Dünya Bankasınca finanse edilen Kentsel Kalkınması için Proje Yönetim Müşavirliği, Kırgızistan


Kara-kul, 16 Kasabadan biri
Kırgızistan’da, Dr. Tezcan yönetimindeki Departmanın 2005’te gerçekleştirdiği proje hazırlama etüdünden sonra, 2005’te başlayan ve 2008’de tamamlanan PYM hizmetleri, 16 küçük kasabanın kentsel altyapısının ve İşsahibi ARİS’in kapasitesinin geliştirilmesine odaklanmıştır. Departmanın görevi üç bileşenden oluşuyordu: 1. Altyapı iyileştirme programı, 2. Kurumsal Güçlendirme, 3. Proje Uygulama Desteği. 

Yer : Kırgızistan genelinde 16 Kasaba
Müşteri : ARIS, Bişkek-Kırgızistan 

Projenin Ana-hatları: Beş yıl boyunca ülkenin çeşitli illerine bağlı 16 kasabanın kentsel altyapısının ve hizmetlerinin geliştirilmesi için Proje Yönetim Danışmanlığı ve eğitim. 

Görevi: Tedarik / Sözleşmeler / Eğitim Uzmanı 

Faaliyetleri: Devam eden inşaat sözleşmelerini inceledi, süpervizyonun organizasyonu konusunda tavsiyelerde bulundu, Dünya Bankası Küçük İşler Sözleşmesi uyarınca süpervizyon ve inşaat Sözleşme İdaresi için El Kitapları hazırladı, eğitim ihtiyaçlarını tanımladı ve eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması için önerilerde bulundu. 
 
4.26 2006 – 2011: 8 Kasabanın Dünya Bankasınca finanse edilen Kentsel Kalkınması için Proje Yönetim Müşavirliği, Tajikistan


Türk Kontrol Amiri, Tajik Müteahhite talimat veriyor

İçme suyu ana boruları değiştiriliyor
 vana odaları yerleştiriliyor
Tajikistan’da Dr. Tezcan yönetimindeki Departmanın yine 2005’te gerçekleştirdiği proje hazırlama etüdünü takiben 2006’da başlayan ve 2011’de tamamlanacak olan PYM görevi, 8 belediyenin altyapı sistemlerinin geliştirilmesine odaklanmıştır. Departmanın görevi 4 bileşenden oluşmaktadır: 1. İhale Yardımı ve Eğtiim, 2. Uygulama Yardımı ve Eğitim, 3. Uygulama Projeleri, İhale Dokümantasyonu ve Eğitim, 4. Uygulama Yönetimi ve Eğitimi. Departmanın Süpervizyon hizmetleri, Kontrol Baş Mühendisi yönetimindeki 10 dan fazla mühendisten oluşan bir ekip tarafından yürütülmüştür. 

Yer : Dangara, Garm, Istravshan, Konibodom, Kulob, Kurgan-Teppe, Vahdat ve          Vose Kasabaları, Tajikistan
Müşteri : Proje Yönetim Birimi, Duşanbe-Tajikistan 

Projenin Ana-hatları: Tajikistan’ın çeşitli yörelerindeki 8 kasabanın kentsel altyapısının (esas olarak su temin ve dağıtım, sanitasyon ve katı atık) geliştirilmesi. 

Hizmetler: (i) Proje Yönetim Müşavirliği, (ii) Kurumsal Güçlendirme, (iii) Uygulama Desteği ve Eğitim, (iv) Kesin Projeler, İhale Dokümantasyonu ve Eğitim, (v) Uygulamanın Yönetimi ve Eğitim (İnşaatların Süpervizyonu) nu kapsamıştır. 

Görevi: Departman Direktörü, Tedarik / Sözleşme ve Eğitim Uzmanı 

Faaliyetleri: Projenin yürürlüğe girmesi için temini gereken avans teminat mektubuna SEYAŞ Yönetim Kurulunun iki üyesinin şahsi kefalet imzalarını koymaktan imtina etmesi üzerine, Temmuz 2006’da bankadaki tüm şahsi hesaplarının blokajı karşılığında teminat mektubunu sağladı. Dr. Tezcan’ın bu fedakârlığı sayesinde, 1.705.000 ABD doları tutarındaki müşavirlik sözleşmesi yürürlüğe girdi. Projenin ilk yıllarında, tedarik, sözleşme ve eğitim uzmanı olarak üstüne düşen görevleri yerine getirdi. Temmuz 2007’ye kadar Departman Direktörü olarak, Temmuz 2007 ilâ Temmuz 2009 arasında ise Departman Eş-Direktörü olarak, projenin gelişimini izledi. 
 
4.27 Temmuz 2007’ye kadar Alınan Diğer Projeler

UMD tarafından Temmuz 2007’ye kadar alınan, ancak Dr. Tezcan’ın katkısının limitli olduğu projeler şunlardır:

 • Balıkesir Büyükşehri için Katı Atık Yönetimi

  2005’te başlayan ve 2008’de tamamlanan Balıkesir Büyükşehir katı atık yönetim projesi, Dr. Tezcan’ın yönetimindeki Departmanın katı atık projelerindeki ve çevresel etki değerlendirme etüdlerindeki uzmanlığını arttırdı. SEYAŞ, Çevre ve Orman Bakanlığınca akredite edildi ve çevresel etki etüdleri için yetki belgesi aldı. Proje, Ümit N. Tezcan tarafından temin edildi ve başarıyla yönetildi.
 • Şanlı Urfa Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Etüdü

  2005’te kazanılan bir diğer proje, AB finansmanlı Şanlı Urfa Organize Sanayi Bölgesi altyapısı ve atıksu arıtma tesisi için fizibilite etüdlerinin hazırlanmasında bir Fransız firması olan Safege’e alt müşavirlik hizmetlerinin verilmesi idi. Departmanın hizmetleri arasında, proje fişinin, ISPA başvuru formu ve ÇED’in hazırlanması da bulunmaktaydı. Proje, Safege’den hiçbir iş gücü girdisi almadan sadece Departman elemanlarınca tamamlandı. Proje, Ümit N. Tezcan tarafından temin edildi ve başarıyla yönetildi.
 • Akbük Tatil Beldesi Altyapı Projeleri, Bodrum

  450 hektara yayılan bu büyük tatil köyünün altyapı sistemlerinin projeleri 2006 yılında UMD’ye ihale edildi. Projenin 1 inci etabı 2008 sonunda tamamlandı. Bu proje icin “In Roads, MS Su ve MS Kanal” gibi çağdaş yazılımlar satın alındı ve UMD personeli eğitildi. Dr. Tezcan 2008 yılında projenin yönetimini üstlendi ve söz verildiği üzere 2008 sonunda Müşterinin takdirini kazanacak ve ödüllendirilecek şekilde tamamlanmasını sağladı. Dr. Tezcan FIDIC Kırmızı Kitaba göre ihale dokümanlarını da gece gündüz çalışarak aynı tarihe yetiştirdi. Bu hususta 2007–2009 dönemine ait bölümde geniş bilgi verilmiştir.
 • Manisa Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Projeleri

  Yukarıda projeyi, bir başka altyapı projesi izledi. Dr. Tezcan yönetimindeki Departman 2006’da, bir diğer organize sanayi bölgesinin (Manisa Organize Sanayi Bölgesi) komple altyapı sistemlerinin (yollar, su ve yağmur suyu şebekeleri, kanalizasyon, sulama ve doğalgaz dağıtım sistemleri ve selden korunma tedbirleri) projelerini hazırladı.
 • AB Finansmanlı bir Sosyal Proje için Safege’e Hizmet Sağlanması

  2007’de SEYAŞ-UMD, Safege tarafından Türkiye’nin bir diğer AB finansmanlı projesi için hizmet sağlayıcı olarak atandı. 2008 yılı boyunca, Departman, Diyarbakır, Urfa, Gaziantep ve Erzurum’daki inşaatların süpervizyonu için bir yerleşik mühendis (kontrol amiri), bir yerleşik mühendis yardımcısı, iki saha mühendisi ve bir teknisyen sağladı.
4.28 Uluslararası Bir Başarı Daha

UMD’nin üstdüzey ekibinden Dr. Tanberk ile Dr. Tezcan’ın oğlu Ümit Naci Tezcan’ın gayretleri sonucu SEYAŞ-UMD, AB’nin çerçeve projeleri için Brüksel’de kurulmuş olan EURONET EEIG’ye üye olarak kabul edildi. Böylece Departmanın Avrupa Birliği finansmanlı projelerdeki pazarlama faaliyeti genişledi.
 
5. DR.TEZCAN'IN MÜŞAVİRLİKLE İLGİLİ YAN FAALİYETLERİ

Dr. Tezcan, mimarlık ve müşavirlik faaliyetlerinde bulunur ve Müşavirlik Departmanını yönetirken, önemli yan faaliyetlerde de bulundu, katalog ve broşürler hazırladı. Konferanslar düzenledi, hazırladığı dokümanlar sayesinde SEYAŞ 2006 yılında ISO 9001–2000 Kalite Yönetim Sertifikası aldı.

5.1 1988:SEYAŞ Küçük Broşürü

Dr. Tezcan, SEYAŞ’ın çalışma alanlarını ve sağladığı hizmetleri sergileyen ve katlanarak açılan 3 yapraktan ibaret Türkçe ve İngilizce küçük bir broşür hazırladı. Müşterilere pazarlama için ya da tekliflerle beraber verilen bu broşür çok işe yaradı.

 

 

 

 

 

 

5.2 1989: SEYAŞ’ın 30’uncu Yılı için 40’ar sayfalık Türkçe ve İngilizce Broşürler

Dr. Tezcan, SEYAŞ’ın 30’uncu yılı münasebetiyle 40’ar sayfalık Türkçe ve İngilizce broşürler hazırladı. Söz konusu broşürler için bütün bir yaz uğraştı. Sevgili ortağı, rahmetli Orhan Göçer, broşürü ilk eline aldığında “Bu Yalçın’ın ikinci doktorası” demişti. Dr. Tezcan, diğer ortaklarından bir memnuniyet ifadesi duyduğunu hatırlamıyor. Buna karşılık, ileri gelen yabancı müşavirlik firmalarının broşürleri ile yarışan nitelikteki SEYAŞ - 30’uncu yıl broşürleri, yerli ve yabancı müşterileri, işbirliği yapılan yabancı müşavirlik firmalarını gerçekten çok etkiledi  

        Büyütmek İçin Tıklayınız                   

        Büyütmek İçin Tıklayınız                 

        Büyütmek İçin Tıklayınız          

5.3

1995 – 2003: SEYAŞ’tan Haberler

Şirketin pazarlama amaçları için yayınlanan bültenin öncüsü, yazarı ve editörü Dr.Tezcan idi. Çabaları sonucunda 1995 ilâ 2003 arasında “SEYAŞ’tan Haberler” bülteninden 7 sayı yayınlandı. İlk ve son bültenlerin ön sayfaları örnek olarak verilmiştir. İş geliştirme için ayrı bir departman kurulmasından sonra Dr. Tezcan bu husus ile ilgilenmekten vazgeçti. Ancak, o zamandan itibaren yeni bir bülten yayınlanmadı. Bu durum karşısında Dr. Tezcan, 2009’da ele aldığı “UMD’den Haberler” elektronik bültenini 2010 başında yayınlamaya başladı ise de, bu girişimi de engellendi. (Bkz: 2009–2011 Faaliyetler/Anılar)

 


5.4

1999 – 2003: SEYAŞ Sektörel Broşürleri

Washington’da Dünya Bankası ziyaretinde sektörel broşür hazırlamanın, pazarlama hedefine daha kolay ulaşacağı tavsiyesini alan Dr.Tezcan, her bir sektör için SEYAŞ’ın pazarlama broşürlerini hazırlayıp yayınlama işine de girişti. 1999 ilâ 2003 arasında İngilizce ve Türkçe 3’er sayfalık şu broşürleri yayınladı: 1999-2000: SEYAŞ Faaliyet Alanları 1999-2000: Deprem ve Yapı Mühendisliği 2003: Çevre, Su ve Atık Ancak ortaklar arasında kimse Dr. Tezcan’ın bu gayretlerini desteklemedi; Dr. Tezcan da iş geliştirme için ayrı bir departman kurulmasından sonra bu işlerle meşgul olmaktan vazgeçti. O günden sonra, fotokopiyle çoğaltılanlar dışında hiçbir basılı malzeme yayınlanmadı.

 

5.5 2004 – 2007: ISO 9001–2000 Kalite Yönetim Belgeleri

SEYAŞ’ın uluslararası kalite yöneti-mi sertifikası için çabalarının yeterli olmadığını gören Dr. Tezcan bu işe de el attı. Yazlıkta yine aylarını har-cadı. Sonbaharda ve ertesi kış Şirkette aylarca çalıştı. Tanıdık bir İngiliz firmasının benzer dokümanını çok beğendiği için, örnek aldı ve Şirkete adapte etti. Önce İngilizce sonra Türkçe Proje Kontrol El Kitabını, sonra da tüm formları hazırladı ve edit etti. Diğer belgelerin ilgili kişilerce hazır-lanmasına nezaret etti.

 


 

Sonra İngiliz Standartlar Enstitüsü ile görüşmeleri yürüttü. Bu sayede SEYAŞ, 2006 yılında İngiliz Standartlar Enstitüsünün ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sertifikasını aldı ve logosunu kullanmaya başladı.

6. 33 YILLIK DÖNEMİN SONU

Takdir edileceği üzere Dr. Tezcan’ın, 1974 ilâ 2007 arasında SEYAŞ’ın müşavirlik faaliyetlerini tek başına yönettiği 33 yıllık dönem güllük gülistanlık geçmemiştir.Maalesef bu dönem, Dr. Tezcan için üzücü ve rencide edici olaylarla sona ermiştir.

“2000-2007 Yıllarına ait Anılar” da geniş bir şekilde anlatıldığı üzere:

 • 20 Temmuz 2005 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığını, inaktif bir ortağına devretmiş;
 • 20 Eylül 2006’da enfeksiyon kaparak hastanede ve evinde 4 ay hasta yatmış;
 • 24 Nisan 2007’de maruz kaldığı ağır bir hakaret nedeniyle Yönetim Kurulundan ayrılmış;
 • 25 Nisan 2007 tarihinden itibaren ise, Departmanın yönetimini ikinci bir kişiyle paylaşmak zorunda kalmıştır.

Yukarıda sıralanan satır başları, Dr. Tezcan’ın meslek hayatındaki dönüm noktalarıdır. Tabii ki, SEYAŞ’a 51 yılını vermiş  bir kişi olarak internet sitesinde aleniyet kazanmış olan anılarından, kendisine yapılan ve ölünceye kadar unutmayacağı  kötülüklerden bahsedecektir. Bunların “ticarî sır” olmadığı, anılarında kimsenin kişilik haklarının ihlâl edilmediğihiçbir kişi veya kuruluşun ticarî itibarının zedelenmediği;okuyucuların kolaylığı için soldaki düşey menüye alınmış olan, “Hukukî Uyarı” da gösterilmiştir.

Dr. Tezcan, genç meslektaşlarına başından geçen acı olayları da, olaylardan edindiği tecrübeleri de, aldığı dersleri de anlatacak, böylece ebedî aleme göç etmeden önce birikimlerini, adeta vasiyeti gibi gençlere aktarmış olacaktır.
 

 

6.1 Meslek Hayatında Dönüm Noktası I: Dr. Tezcan’ın 31 Yıllık Yönetim Kurulu Başkanlığının Sona Ermesi

“2000-2007 Yıllarına ait Anılar”da daha geniş şekilde anlatıldığı üzere, Dr. Tezcan 20 Temmuz 2005 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığını, tarafsız ve inaktif bir ortağına devretti. Böylece, Dr. Tezcan’ın 31 yıllık Yönetim Kurulu Başkanlığı sona ermiş oldu(23).


(23) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 10 Ağustos 2005, Sayı: 6365, Sayfa: 432

6.2 Dr. Tezcan’ın Sağlık Durumunda Dönüm Noktası

Bodrum’da eşi ile birlikte tatil yaparken Dr. Tezcan 20 Eylül 2006’da hastalandı. İki gün sonra, kendisini hastaneye yetiştirmek üzere arabalarını otelde bırakarak uçakla İstanbul’a dönmek zorunda kaldılar. 5 Ekim’e kadar kaldığı hastanede kendisine intra-addominal enfeksiyon teşhisi kondu. Tedavisi yılsonuna kadar evinde devam etti.

Hastanedeki rutin kontrolleri sırasında, özel bir kan testi sonucunda kanında anormal bir protein tespit edildi. Sonunda Dr.Tezcan’a ‘MGUS’ teşhisini konuldu. (MGUS, anormal ve ilerde kanserleşme ihtimalı olan plazma hücrelerinin ürettiği monoklonal antikorların birikimi diye tanımlanmaktadır).

Bu teşhis Dr. Tezcan’ın sağlık durumunda bir dönüm noktası oldu. Bu rahatsızlık nedeniyle kendisi 15 Ocak 2007’den beri rutin hematolojik kontrol altında bulunmaktadır. Bu hususta daha fazla bilgi, “2000–2007 Yıllarına ait Anılar” da verilmiştir.

6.3 Meslek Hayatında Dönüm Noktası II: Dr. Tezcan’ın 33 Yıl Sonra Yönetim Kurulundan Ayrılması

Dr. Tezcan aylarca süren hastalığından iyileşince görevine döndü ve ilk olarak 9 Şubat 2007’de yapılan Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. 24 Nisan 2007’de yapılan toplantı ise, toplantı sonrasında vukuda gelen ve kendisini derinlemesine rencide eden aleni bir hakaret nedeniyle katıldığı son toplantı oldu.

23 Mayıs 2007’de yapılan ve yeni Yönetim Kurulunun seçileceği Olağan Genel Kurula da katılmadı. Kuruldaki yerini ise ortağı Yılmaz Gedik’in şirkete yeni katılan oğlu Vahit Gedik’e bıraktı. Bütün bu hususlarda, “2000–2007 Yıllarına ait Anılar”a ait bölümde geniş bilgi verilmiştir.

 

6.4 Meslek Hayatında Dönüm Noktası III: Dr. Tezcan’ın Uluslararası Projelerdeki 33 Yıllık Yöneticiliğinin Sona Ermesi

24 Nisan 2007 toplantısı sonrasında ağır bir alenî hakarete uğrayan Dr.Tezcan Kurul toplantılarına katılmama kararı almıştı. Ertesi günü 25 Nisan 2007 tarihinde Dr.Tezcan’ın gıyabında yapılan toplantıda Yönetim Kurulu, yayınladığı bir karar ile Dr. Tezcan’ı, UMD Eş-Direktörlüğüne terfi ettirilen Dr. Ergin Tanberk ile yönetim sorumluluğunu paylaşmak üzere UMD Eş-Direktörlüğüne getirdi. Böylece, Dr. Tezcan’ın uluslararası projeleri 1974 yılından beri tek başına yürüttüğü 33 yıllık dönem sona ermiş oldu. Bu dönemde SEYAŞ, Dr. Tezcan’ın ve yönettiği ekibinin çabaları sayesinde uluslararası müşavirlik piyasasında tanınan saygın bir firma, bir marka haline geldi.

23 Mayıs 2007’de seçilen yeni Yönetim Kurulu 6 Haziran 2007 tarihinde aldığı karar ile yeni bir imza sirküleri hazırladı. İşin garip tarafı, Dr.Tezcan’ın 33 yıldan beri sahip olduğu 1’nci derece imza yetkisinin sınırlanması ve bu yüzden Departmandaki Direktör bolluğuna karşılık teklif imzalama yetkisine dahi sahip hiçbir Direktörün kalmaması idi. 10 Temmuz 2007 tarihli ve 6848 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan işbu sirküler ile, Dr. Tezcan’ın Eş-Direktörlüğü aleniyet kazandı(6). Söz konusu Gazeteye bakılırsa buradaki anlatımın gerçek olduğu anlaşılır.


(6)  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 10 Temmuz 2007, Sayı: 6848, Sayfa: 376

7. DR. TEZCAN’IN BU DÖNEME AİT ANILARI

1974-2007 yıllarını kapsayan 33 yıllık dönemde Yalçın Tezcan acı, tatlı pek çok olay yaşamıştır. Bunların bir kısmı Dr. Tezcan’ın hafızasında yer etmiştir. İşte, işbu web sitesi ziyaretçileri ile paylaşmak istediği anıları, şuralarda sunulmuştur:

 • 1974-1980 yıllarına ait anıları “Mimarlık Faaliyetleri “ bölümündeki “Anılar” dadır.
 • 1980-1990 yıllarına ait anılarına bu sayfanın solundaki düşey menüdeki buton tıklanarak ulaşılabilir.
 • 1990-1999 yıllarına ait anıları da aynı şekilde okuyabilirsiniz.
 • 1999-2007 yıllarına ait anılar için de , yine bu sayfanın solundaki düşey menüdeki buton tıklanmalıdır.
Takdir edersiniz ki 33 yıllık bir dönem güllük gülistanlık geçmez. Dr. Tezcan, güzel anılarını yine keyifle okuyacağınızı, ama özellikle 2000’den sonraki yıllarda başına gelenleri ise ibret verici bulacağınızı ummaktadır. Böylece, ebedî aleme intikâl etmeden önce vasiyetini yerine getirdiğini düşünmektedir