Toplam Ziyaretçi Sayısı :
Doçent Doktor Yalçın Tezcan, Y. Müh. Mimar
KISA ÖZGEÇMİŞ

Dr. Tezcan, yurtiçinde ve dışında 50 yıldan fazla meslekî tecrübeye sahip saygın bir müşavir mühendistir. 1960’da İTÜ Mimarlık Fakültesinden Y.Müh. Mimar olarak mezun olmuştur. 1969 yılında doktorasını, 1981 yılında da doçentliğini, 1960 ile 1974 arasında asistanlık yaptığı aynı üniversiteden almıştır.

1959’da, SEYAŞ’ın nüvesini teşkil eden büroyu sınıf arkadaşı ile, 30 yıl yönetim kurulu başkanlığını yaptığı SEYAŞ Sey Mim. Müh. Müş. A.Ş.’ni ise 1974’de meslektaşları ile kurmuştur. Bir yandan şirketin mimarlık projeleri ile meşgul olurken diğer taraftan firmanın müşavirlik sektöründe gelişmesini sağlamakla uğraşmıştır.

1990 başlarına kadar tek başına veya müştereken tasarladığı ve/veya kontrollüğünü de yaptığı çeşitli mimari eserleri arasında en önemlileri: Antalya’da Motel Turtel Side ( 1965–1974),Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ( 1967–1972),Adana’da Çukobirlik Merkez Entegre Tesisleri ( 1973–1976),İzmir’de Petkim Konut Yerleşimi ( 1975–1978), Çayırhan’da Termik Santral, İstanbul’da ÇBS Merkez Binası (1975–1981),Arap-Türk Bankası ( 1975–1981) ve Metro Grossmarket (1989–1990) ve nihayet Erzincan’da Deprem-sonrası Konut Yerleşimi ( 1993–1996) dir.

Müşavirlik sektöründeki çabalarının sonucunda, Suudi Arabistan’dan Bosna Hersek’e; Libya’dan Afganistan’a hatta Maldiv Adalarına; Arnavutluk’tan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tajikistan ve Rusya’ya kadar çeşitli ülkelerde uluslararası tecrübeye sahip olan Uluslararası Müşavirlik Departmanını (UMD) SEYAŞ’ta kurmuş ve uzun yıllar Direktörlüğünü yapmıştır.

Dr. Tezcan’ın uzmanlıkları çok taraflıdır: Önemli altyapı projelerinin yürütülmesinde geniş tecrübeye sahip olup, hem inşaat işlerinin uluslararası tedarikinde, hem sözleşme idaresinde ve talep yönetiminde hem de eğitiminde uzmanlık kazanmıştır.

Proje Direktörü olarak, yurtiçinde ve dışında çok çeşitli etüt, tasarım ve süpervizyon projelerini yürütmüş ve yönetmiştir. Projelerin uygulanmasını izlemekte ve onların zamanında ve etkin bir şekilde tamamlanmasını sağlamak üzere takibinde geniş tecrübesi vardır. 

1980’den beri uluslararası tedarik ve sözleşme idaresi ile uğraşmaktadır. Tedarik Uzmanı olarak Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Alman Kalkınma Bankasının tüzüklerine göre uluslararası tedarik işlemlerini (ön-yeterlik şartnameleri, ön-yeterlik değerlendirme raporları, ihale davetleri, zeyilnameler, teklif değerlendirme raporları, sözleşme müzakereleri vs.) yürütmüştür. Sözleş-meler Uzmanı olarak, ihale ve sözleşme dokümanları hazırlamış ve sözleşmesel sorunlarla uğraşmıştır. Mühendis olarak, Türkiye’de, Orta Asya’da ve Doğu Avrupa’da FIDIC sözleşmelerini yönetmiştir. Bu arada, İşverenler ve Müteahhitler arasındaki ihtilaf çözümleri ve talep yönetimi ile meşgul olmuştur.

Eğitim Uzmanı olarak, 1997’den 2008’e kadar üniversitelerde tedarik işlemleri ve FIDIC sözleşme idaresi üzerine ders vermiştir. SEYAS-UMD Personeline bu hususlarda firma içi eğitim vermiştir. Benzer konularda Arnavut, Kırgız ve Tacik mühendislere eğitim seminerleri hazırlamış ve yönetmiştir. Akademik geçmişi nedeniyle, eğitim programları, seminerler ve konferanslar düzenlemekte uzmanlık kazanmıştır. Yerel mühendislerin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmiş, eğitim programları için öneriler yapmıştır. Ayrıca böyle projeler için süpervizyon el kitapları hazırlamıştır

Dr. Tezcan, bağımsız müşavir mühendislik mesleğinin Türkiye’de tanınmasına da katkıda bulunmuştur. 1980’de TMMMB(1)nin ve 1986’da FCIC(2)in kuruluşlarına katılmıştır. 1985’de FIDIC’ın(3) Türkiye muhabirliğine seçilmiş ve çabaları sonucunda TMMMB, 1987’de FIDIC üyeliğine kabul edilmiştir. O zamandan sonra bir süre FIDIC İrtibat ofiserliğini yürüten Dr. Tezcan, 1988,1989 ve 1990’da Dublin, Washington ve Oslo’da yapılan FIDIC Genel Kurullarında Türk Delegesi olarak TMMMB’yi temsil etmiştir. 9 Haziran 2010’dan beri TMMMB’nin fahri üyesidir.

Dr. Tezcan, 2007 yılında SEYAŞ’ın Yönetim Kurulundan ayrılmak, 2009’da ise UMD’ nin yönetimini bırakmak zorunda kalmıştır. Şirket el değiştirince emekliliğini istemiş,14 Mart 2011’de de emekli olmuştur. Hisselerinin çoğunu bedelsiz olarak devreden Dr.Tezcan, yıldan yıla Genel Kurul toplantılarına katılarak şirkette olan biteni uzaktan takip etmektedir.

Diğer yandan da uluslararası konferanslara, seminerlere katılmakta, sunumlar yapmakta, makaleler yazmakta ve sözleşmesel hususlarda danışmanlık yapmaktadır.İSKİ Genel Müdürü, Dr. Yalçın Tezcan ve eşleri
SCADA Hizmetlerinin başlaması münasebeti ile
verilen yemekte


Kayseri Belediye Başkanı ve Dr. Tezcan, Kayseri
ASAT Sözleşmesini teati ediyor, Köln, Almanya
Arnavutluk Bayındırlık Bakanı ve Dr. Tezcan
Kırsal Su Temini Süpervizyon sözleşmesini
imzalıyor


Saraybosna’da, Üniversite Rektörü ve Dr. Tezcan, Büyükelçimizin huzurunda Yeni Kampusun Mastır Plan Etüdü Sözleşmesini imzalıyor


(1) TMMMB : Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Ankara
(2) FCIC : İslam Ülkeleri Müşavirleri Federasyonu, İstanbul
(3) FIDIC : Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu, Lozan (Şimdi Cenevre), İsviçre
 Arnavutluk Cumhurbaşkanı Büyükelçimizi ve Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in mektubunu sunan Dr. Tezcan’ı kabul ediyor, Tiran, Arnavutluk
Türkiye Cumhurbaşkanından Arnavutluk Cumhurbaşkanına mektup
Mektubu büyütmek için tıklayınız

Arazi Kazanımı ve Su Kullanım Bakanı ile Dr. Tezcan Samur-Apşeron Sözleşmesi imzasını kutluyorlar, Bakü, Azerbaycan
Arnavutluk Bayındırlık Bakanı, Dr. Tezcan ve Büyükelçimiz, Kırsal Su Temini Sözleşmesinin imza töreninde Tiran, Arnavutluk
Tacikistan Ulaştırma Bakanı, Dr. Tezcan, Tacik ve Türk Büyükelçileri, Murgab-Kulma Geçidi Yolu Süpervizyon Sözleşmesinin imza töreninde, İstanbul