Toplam Ziyaretçi Sayısı :
Doçent Doktor Yalçın Tezcan, Y. Müh. Mimar

İstanbul Teknik Üniversitesi

Yalçın Tezcan, 30 Nisan 1960’da Mimarlık Fakültesi I.Bina Bilgisi Kürsüsünde asistan ve 26 Haziran 1963’te de İTÜ Teknik Okulu İnşaat Şubesinde öğretmen yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 23 Eylül 1971’den itibaren ise İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesinde “Yapı Elemanlarında Nem Kontrolü” dersini okutmak üzere öğretim görevlisi olarak tayin edilmiştir. 1974’de SEYAŞ’ın kuruluşuna kadar üniversitedeki görevine devam etmiştir.

Doktora Tezi

Yalçın Tezcan, bir yandan üniversitede çalışırken, diğer yandan da mimarlık bürosunda serbest mimarlık yaparken, 18 Kasım 1964’de doktora tezine başlamış ve 31 Mayıs 1969’da tamamlamıştır. 

Tezin jüri tarafından incelenmesi 6 ay sürmüştür. Jüri önünde tezin müdafaası 29 Aralık 1969’da yapılmış ve başarıyla sonuçlanmıştır. Böylece akademik cübbeyi giymeyi hak kazanmıştır. Ocak 1970’de başlayan basım işleri 6 ay sürmüş ve doktora kitabı 16 Temmuz 1970’de senatonun onayına sunulmuştur.
Doktora tezi beş bölümden oluşmuştur:

Bölüm I : Nem ve nemlilikle ilgili tanımlamaları verir.
Bölüm II : Su buharı difüzyonunun genel prensiplerini açıklar.
Bölüm III : Yapı elemanlarının kondansasyon kontrolü için bu güne kadar kullanılan metotları inceler.
Bölüm IV : Bu güne kadar kullanılan sınır şartları ve periyotları inceler.
Bölüm V : Sıcak yapı elemanlarının kondansasyon kontrolü hesaplarında kullanılmak üzere, gerek yaz için iç sınır şartları, gerekse bütün mevsimler için dış sınır şartlarını ve periyotları belirleyen yeni bir metodu sunar.

Bu bölümleri sekiz ek takip eder.

Dr. Tezcan tez yürütücüsü Prof. Tulu Baytin’a çok değerli rehberliğinden dolayı hâlâ müteşekkirdir. Daha fazla bilgi için, lütfen yukarıdaki “Yayınlar” sekmesine gidiniz.

Uygulama Projeleri

Yalçın Tezcan, doktora çalışması sırasında ve sonrasında teori ile pratiği de birleştirmiştir. Çeşitli binaların kondansasyon kontrolu ile ilgilenmiş, projeler ve raporlar hazırlamıştır. Türkiye’de ilk soğuk çatı uygulaması, Yalçın Tezcan’ın hazırladığı ve Almanya'daki bir enstitünün onayladığı projelere göre Nevşehir Sümerbank Tekstil Fabrikasında 1966 yılında yapılmıştır. Yalçın Tezcan’ın çatılar ve duvarların kondansasyon kontrolü için hazırladığı proje ve raporlar sırası ile: 
1965'de
 • Kartal, Eczacıbaşı Seramik Fabrikası Çatıları
1966'da 
 • Eskişehir Sümerbank Tekstil Fabrikası Çatıları,
 • Maraş Sümerbank Tekstil Fabrikası Çatıları,
 • Nevşehir Sümerbank Tekstil Fabrikası Çatıları,
 • İzmir, Ege Üniversitesi Hastanesi Çatıları,
 • Ankara, Otobüs Terminal Oteli Çatıları,
 • İstanbul, Pe-Re-Ja Tesisleri Çatıları,
 • Ankara, D.S.İ. Umum Müdürlük Binası Çatıları,
 • Ankara, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çatıları,
 • Ankara, O.D.T.Ü. Merkezi Kütüphane ve Anfi Çatıları,
 • Ankara Stat Oteli Dış Duvarları,
 • Kırıkkale, MKE Top ve Çelik Fabrikaları Çatıları,
1967'de 
 • Adana, T.C. Merkez Bankası Şube Binası Çatıları,
 • Adana, Süt Fabrikası Çatıları,
 • Kars, Süt Fabrikası Çatıları,
 • İstanbul, Süt Fabrikası Çatıları,
 • Ankara, M.E.R. Binası Çatıları,
 • Kartal, S.S.K. Dispanseri Çatıları,
 • Maltepe, S.S.K. Süreyya paşa Sağlık Tesisleri Çatıları.
1968'de 
 • Mürtet Elektronik Atölye Çatıları,
 • Zonguldak S.S.K. Hastanesi Çatıları,
 • Ankara, Sayıştay Başkanlığı Çatıları,
 • Karabük, S.S.K. Hastanesi Çatıları,
 • İstanbul, AKSU Tekstil Fabrikası Çatıları.
1969'da 
 • Dalaman, SEKA Kâğıt Fabrikası Çatıları,
 • Trabzon, K.T.Ü. Binaları Çatıları.
1971'de 
 • İstanbul, Sheraton Oteli Çatıları,
 • Kırıkkale, MKE Bandaj Atölyesi Çatıları.
Doçentlik 

Dr. Tezcan, hem üniversitede hem de mimarî bürosunda çalışırken, 17 Temmuz 1970’de, profesörlerinin ve özellikle aziz hocası Prof. Tulû Baytin’ın teşvikleriyle yapı fiziği bilim dalında doçentlik için İTÜ-Mimarlık Fakültesine başvurdu. Ancak, kendisi Ankara’daki TÜBİTAK-Yapı Araştırma Enstitüsü’nden aldığı iki araştırma projesinin tamamlanmasını bekledi. Bu iki araştırma projesinin kesin raporlarının Enstitü tarafından 1975 ve 1979’da yayınlanmasından sonra, Fakülteye kitaplarını, dokümanlarını sundu, 1980 ilâ 1981’de sınavlardan geçti ve sonunda akademik cübbeyi giymeye ve Üniversite Doçentliği Diplomasını almaya hak kazandı.