Toplam Ziyaretçi Sayısı :
Doçent Doktor Yalçın Tezcan, Y. Müh. MimarOnursal Üyelik Belgesi

 Ortada Başkan, sağında Dr. Tezcan, solunda Orhan Ural
Başkan Dr. Tezcan'a Şeref Üyeliği Plaketini veriyor
Dr. Tezcan konuşma yapıyor

 


 
25-26 Mart 2010 TürkMMMB Teknik Kongresinde iki panoda sergilenen SEYAŞ projeleri

 

SON HABERLER

14 Ağustos 2014: Dr. Tezcan, TürkMMMB Onur Üyeliği Belgesini ve Plaketini aldı

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin, İstanbul’daki Onur Üyelerine belge ve plaketlerini sunmak için 14 Ağustos gecesi düzenlediği yemekte, Birlik Başkanı Dr. Tezcan’a da Onur Üyeliği Belgesini ve Plaketini sundu. Dr. Tezcan gayr-i ihtiyari eski ortaklarından Çetinay Albay’ın kulaklarını çınlattı. Neden mi Sayın Ziyaretçiler?

Çünkü bu onurlu olayın geçmişinde 2010 yılındaki yakışıksız bir olay Dr. Tezcan’ı çok yaralamıştı.“Biyografik Bilgiler”

1.         Olayın Geçmişi

Dr. Tezcan’ın Birlik üyeliği 1981 yılında başlamış ve 2007’ye kadar 26 sene devam etmişti:

1.1       1981 - 2007 Bireysel Üyelik Dönemi:

Dr. Tezcan 1981’de SEYAŞ adına üye olduğu MMMB – Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin, FIDIC-Uluslararası Müşavirler Federasyonu’na 1987 yılında üye olmasında aktif bir rol oynamıştır. FIDIC tarafından 1985 yılında FIDIC’in Türkiye Muhabirliğine getirilen Dr. Tezcan, MMMB ile FIDIC arasındaki irtibatı kurmuş, MMMB Tüzüğünün, FIDIC kurallarına uyarlanmasını sağlamıştır. 1987 yılı Eylül ayında, eşiyle birlikte İsviçre’nin Lozan şehrine giderek, FIDIC Konferansına ilk Türk delege olarak katılmış ve 9 Eylül 1987 günü öğleden sonra yapılan FIDIC Genel Kurulunda MMMB’nin üye olarak kabul edilmesi için eşiyle birlikte ellerinden geleni yapmışlardır.

MMMB’nin FIDIC’e kabulünden sonra, FIDIC tarafından Türkiye İrtibat Ofiserliğine getirilen Dr. Tezcan, önce MMMB ve sonra TürkMMMB’yi, FIDIC’in 1988’de Dublin’de, 1989’da Washington’da ve 1990’da Oslo’da yapılan Genel Kurullarında Türk Delege olarak temsil etmiştir. Daha fazla bilgi için: Yayınlar – Makaleler:

                                 Tıklayınız: 09.09.1987 Çarşamba: FIDIC’e Üye Olduğumuz Gün

Dr. Tezcan 9 Ocak 2007’ye kadar Birlikte 26 yıl SEYAŞ’ı temsilen bireysel üye olarak hizmet vermiştir. O tarihte, yeni kanuna göre SEYAŞ’ın tüzel üye olmasına imkân sağlamak üzere, kendi isteği ile bireysel üyelikten çekilmiştir. 

1.2       09 Ocak 2007 - 09 Haziran 2010 Temsilcilik Dönemi:

Bu sayede SEYAŞ, TürkMMMB’ye Kurumsal üye olmuştur. Dr. Tezcan da Birlik’te SEYAŞ’ı temsilen hizmet vermiştir:

a) 9 Aralık 2009: TürkMMMB Kataloğu için SEYAŞ Sayfaları

TürkMMMB’nin 30’uncu Yıl Dönümü vesilesi ile yayınlayacağı katalog için SEYAŞ’a ayrılan iki sayfayı, Birliğin talebi üzerine hazırlayan Dr. Tezcan, orijinalleri TürkMMMB’ye 09 Aralık 2009’da gönderdi. Katalog 24 Mart 2010’da yapılan yıldönümü töreni sırasında dağıtıldı.

b) 24 Mart 2010: TürkMMMB’nin 30’uncu Yıldönümü

“Üyelik” sayfasında açıklandığı üzere Dr. Tezcan, TürkMMMB’nin 24 Mart 2010’da yapılan 30’uncu Yıldönümüne katıldı ve Devlet Bakanının elinden 29’uncu yıl heykelciğini aldı. SEYAŞ’a tahsis edilen iki panoda sergilenecek olan dokümanları da getirmişti. İlk panoda MMD’nin projeleri, ikincisinde ise UMD’nun projeleri sergilendi.

c) 25-26 Mart 2010: Teknik Kongre

TürkMMMB’nin Ankara’da 25-26 Mart 2010’da yapılan Teknik Kongresi sırasında SEYAŞ’ın MMD ve UMD projeleri epeyce ilgi çekti. Hatta UMD’nin Fransız firma ile başarısız birleşme projesini duyan ünlü bir müşavirlik firma sahibi SEYAŞ ile ilgilendi.

d) Dr. Tezcan’ın Türk MMMB’deki Seyaş Temsilciliğinden azledilmesi

Dr. Tezcan, 9 Ocak 2007’ye kadar Birlikte 26 yıl SEYAŞ’ı temsilen bireysel üye olarak hizmet vermişti. O tarihte, yeni kanuna göre SEYAŞ’ın tüzel üye olmasına imkân sağlamak üzere, kendi isteği ile bireysel üyelikleri çekilmişti. O zamandan beri Birlik’te SEYAŞ’ı temsil ediyor ve ilgili faaliyetlerine katılıyordu. Sonra durup dururken kendisine SEYAŞ Yönetim Kurulunca 17 Mayıs 2010’dan itibaren SEYAŞ’ı temsil etme görevinden azledildiği bildirildi. Çetinay Albay başkanlığındaki SEYAŞ Yönetim Kurulu, Birlikte 30 seneden beri tanınan Dr. Tezcan yerine genç bir iç mimar olan Genel Müdür Vahit’i önermiş, tabii kabul edilmemiş. Bunun üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Çetinay, kendisini önermiş ve kabul edilmiş.

Oysaki, Yönetim Kurulunun böyle yakışıksız şeylerden çok daha önemli uğraşacağı işler vardı. Söz konusu Kurul, 22 Nisan 2009’da yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Şirketi 2008 kirizinden dolayı içine düştüğü darboğazdan çıkarmak iddiası ile göreve gelmişti(10). Ne yazık ki, Kurul 2010 başında ilk firesini vermiş, Başkanın oğlu Alaz, hem Yönetim Kurulundan hem de Şirketten ayrılmış idi(1)(2).

Her ne kadar söz konusu azil, TürkMMMB tarafından Dr. Tezcan’ın 9 Haziran 2010’da fahrî üyeliğe alınması sonucunu verdi ise de reva görülen bu muamele kendisini çok rahatsız etti. Kuruldaki genç üye Vahit’in böyle şeytanlık düşünecek hali yoktu. Olsa olsa, bu işlem, Yönetim Kurulu Başkanının başının altından çıkmıştı. Bu hususta, Dr. Tezcan’ın “2009 Sonrası Anılar”ında daha geniş bilgi bulunmaktadır.

Kurulun, sadece ve sadece Şirketi dar boğazdan çıkarmakla uğraşması gerekiyordu. Maalesef Başkan, Haziran ayına kadar Dr. Tezcan’ın şirkette yaptığı işleri engellemekle vakit harcadı.

Dr. Tezcan ise 9 Haziran 2010’da Türk MMMB Fahri üyeliğine kabul edildi(56a). Dr. Tezcan bu yazıyı kendisini azledenle de paylaştı(56b). 22 Temmuz 2010’da bacağını kırarak ağır ameliyat geçiren Dr. Tezcan, Çetinay’ın 9 Ağustos 2010’da hem Başkanlıktan, hem Kuruldan hem de diğer tüm görevlerinden istifa ettiğini duydu(14). Dr. Tezcan, ister istemez “madem şirketi 3 ay sonra terk edecekti, neden benimle uğraştı?” diye kendi kendine sordu. Bir cevap bulamadı.


(10) Tıklayınız: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 11 Mayıs 2009, sayı: 7308, sayfa: 399
(1)   Tıklayınız: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 9 Şubat 2010, sayı: 7497, sayfa: 367
(2)   Tıklayınız: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 24 Şubat 2010, sayı: 7514, sayfa: 335
(14) Tıklayınız: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 7 Eylül 2010, sayı: 7644, sayfa: 558

1.3       09 Haziran 2010 - 18 Temmuz 2014 Fahrî Üyelik Dönemi:

Dr. Tezcan, Fahrî Üyeliğe kabul edilince, TürkMMMB Başkanından Fahrî Üyelik Belgesi talep etti(56). Ne yazık ki o zaman ki Başkan oralı bile olmadı(58).

Dr. Tezcan bu yüzden, sadece Başkanlığın 14.06.2010 tarihli yazısına istinaden 4 yıllık bu dönemde TürkMMMB Fahrî Üyesi olarak hizmet verdi. Ameliyat sonrası kendini toparladığında Birliğin “Teknik Müşavir” Dergisine üç makale yazdı. Okumak isterseniz lütfen Yayınlar – Makaleler sayfasında aşağıdaki tıklayabilirsiniz.

Tıklayınız: 1980-1981: Libya'ya Doğrudan İhraç Edilen İlk Türk Müşavirlik Hizmeti

Tıklayınız: 09.09.1987 Çarşamba: FIDIC’e Üye Olduğumuz Gün

Tıklayınız: Bir Yurtdışı Yol Projesinde Müteahhit ile İşveren Arasındaki İhtilaftan Alınacak Dersler


(56) Tıklayınız: Türk MMMB Başkanından gelen 14.06.2010 tarihli Fahri Üyeliğe kabul yazısı
(57) Tıklayınız: Türk MMMB ve Başkana mail 13 Temmuz 2010

1.4       02 Haziran - 18 Temmuz 2014: Onur Üyeliğine geçiş

Dr. Tezcan 2 Haziran’da Birlik Başkanından bir bildiri aldı(58). Bu bildiri 27 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurulda “Fahrî Üyelik” statüsünün kaldırıldığı, yerine “Onur Üyeliği” statüsünün getirildiği bildiriliyor ve Tüzüğe eklenen Geçici madde ile “30 gün içinde Onur Üyeliğine geçmek isteyip istemediğinin bildirilmesi, aksi takdirde Fahrî Üyeliğinin sonlandırılacağı” bildiriliyordu. Mektuba tüzük değişikliği de eklenmişti(58). Dr. Tezcan bu yazının üslubunu çok rencide edici buldu, ve de çok rahatsız oldu. İkaz edici ve açıklayıcı bir cevap yazdı(59). Bir süre sonra, Başkan Ankara’dan telefon etti ve Dr. Tezcan’ın gönlünü alan bir konuşma yaptı.

Daha sonra, Dr. Tezcan Birlik Başkanından 18 Temmuz 2014 tarihli bir bildiri daha aldı. 23 Temmuz’da eline geçen bu mektupta Dr. Tezcan’ın “Onur Üyesi” olduğu bildiriyordu(60). Dr. Tezcan, 23 Temmuz 2014 günü Başkanlığa gönderdiği teşekkür iletisine, Fahrî Üye olduğunda, o zamanki Başkana gönderdiği 13 Temmuz 2010 tarihli mailini de ekledi(61) Başkan cevabında, Dr. Tezcan’ın Onursal Üye olmasının Birlik için özel bir onur olduğunu belirtti ve Dr. Tezcan’ı 14 Ağustos 2014 Perşembe akşamı İstanbul’da düzenleyeceği bir yemeğe davet etti. Bu yemekte Onur Üyeliği Belgesi ve Plaketini vermeyi planladıklarını bildirdi.

Dr. Tezcan ve eşi 10 Ağustos’ta oy atmak için İstanbul’a ineceklerdi. 12 Ağustos’ta Dr. Tezcan SEYAŞ’ın Olağanüstü Genel Kuruluna katılacaktı. İki gün daha fazla kalıp bu yemeğe iştirak edebileceğini düşündü ve Başkanın davetine olumlu cevap verdi.


(58) Tıklayınız: Türk MMMB Başkanlığından gelen 02 Haziran 2014 tarihli iadeli taahhütlü bildiri
(59) Tıklayınız: Dr. Tezcan’ın 18 Haziran 2014 tarihli cevabı
(60) Tıklayınız: Türk MMMB Başkanlığından gelen 18 Temmuz 2014 tarihli iadeli taahhütlü bildiri
(61) Tıklayınız: Dr. Tezcan’ın Başkan ile yazışması 23-24 Temmuz 2014

1.5       14 Ağustos 2014: Beşiktaş’ta yemek - Onur Üyeliği Belgesi ve Paketi

O akşam, İstanbul’da ikamet eden dört Onur Üyesi de davetli idi. Ancak Birlik Kurucu Üyelerinden ünlü mimar Doğan TEKELİ rahatsızlığı nedeniyle gelememiş. Genel Sekreter Munis ÖZER evine gidip takdim etmiş. Ünlü yapı mühendisi Ali TERZİBAŞIOĞLU gelecek idi, oda gelemedi. Kurucu Üyelerden sadece M. Orhan URAL eşiyle birlikte katıldı(62). Fenerbahçe’den gelen Bay ve Bayan URAL, köprü trafiği nedeniyle epeyce geciktiler. Dr. Tezcan da köprü trafiğine takılmış, o da yarım saat geç kalmıştı. Ancak Başkan, nezaket gösterip herkesi bekledi.

Başkan, U şeklindeki masanın ortasında oturmuştu. Dr. Tezcan’ı sağına, Orhan URAL’ı soluna aldı. Ali TERZİBAŞIOĞLU’na da Dr. Tezcan’ın sağında yer ayrıldı ama maalesef gelemedi. Başkan güzel bir konuşma yaptı. MMMB’nin FIDIC’e üye olmasında Dr. Tezcan’ın katkılarını övdü, Onur Üyeliği Belgesini ve Plaketini takdim etti. Sonra Dr. Tezcan’dan bir konuşma yapmasını rica etti. Dr. Tezcan kendisinden 10 yaş daha büyük olan Orhan Beyin önce konuşmasını talep etti.

Sonra Dr. Tezcan konuştu. Gençleri gördükçe, Birlik üyelerinin eriştikleri düzeyi algıladıkça, eşiyle birlikte Lozan’da 1987 Eylül’ünde MMMB’yi FIDIC’e üye yapmak için sarf ettikleri emeğin boşa gitmediğini anladığını belirtti. Alkışlandı. Tebrik edildi.

Yemeğe geçildi. Sonra, Ankara’dan gelenler uçağa yetişmek üzere kalktılar. Dr. Tezcan da müsaade istedi. Şimdi Onur Üyeliği Plaketi yazlığın salonunu, Belgesi de çalışma odasını süslüyor.


(62) Tıklayınız: (Orhan Ural ve Doğan Tekeli kısa biyografileri), Teknik Müşavir, sayı 17, Nisan 2010, s: 4-5