Toplam Ziyaretçi Sayısı :
Doçent Doktor Yalçın Tezcan, Y. Müh. Mimar 1993-1996: Erzincan Deprem Sonrası Konut Rehabilitasyon ve Yeniden Yapım Projesi (Müşavirlik, Tasarım ve Süpervizyon)
 

SON HABERLER                                                                              

04 Kasım 2015: Dr. Tezcan neden SEYAŞ ile İlişkisini Kesti? (ÖZET)

Giriş

Dr. Tezcan 1959 yılında sınıf arkadaşı ile SEY Mimarlık Bürosunu kurmuş, 1974 yılında da ortakları ile birlikte anonim şirkete dönüştürmüştü. SEYAŞ Sey Mimarlık Mühendislik Müşavirlik A.Ş. adını alan şirketin 31 yıl yönetim kurulu başkanlığını yapan Dr. Tezcan, 2007 yılında yönetim kurulunu terk etmişti. Kuruldan ayrıldığında arkasında, Libya'dan Afganistan'a, Arnavutluk'tan Azerbaycan'a, Suudi Arabistan'dan Kazakistan'a ve Rusya'ya, Bosna Hersek'ten Maldiv Adalarına kadar pek çok ülkede faaliyet gösteren, ismi markalaşmış mimarlık ve müşavir mühendislik firması bırakmıştı.(Sol sütunda yönettiği projelerden çok kısa bir seçki sunulmuştur). Yönetimden ayrıldıktan 4 sene sonra ise şirket el değiştirdi.

15 Şubat 2011'de SEYAŞ'ın el değiştirmesi üzerine emekliliğini isteyen ve 14 Mart 2011 tarihinde 52 yıl emek verdiği SEYAŞ'tan kendi isteği ile emekli olan Dr. Tezcan, 4 Kasım 2015 tarihinde ise SEYAŞ ile ilişkisini kesti. Emekliliğinden itibaren Şirkette hiç bir görev almayan Dr. Tezcan, Şirketle ilişkisini kesinceye kadar sadece Genel Kurullara katıldı. Şirketin gidişatı, kendi prensiplerine aykırı düşmeye başlayınca, SEYAŞ ile olan her türlü ilişkisini kesmek zorunda kaldı.

Sayın Ziyaretçiler,

Dr. Tezcan'ın 52 yıllık mimarlık ve müşavir mühendislik macerasının nasıl sonlandığını aşağıda okumak ilginizi çekecektir:

Dr. Tezcan, meslek hayatında önemli bir rol oynayan aşağıdaki olayları, tarihe not düşmek amacıyla anlatmak zorundadır. Zaten burada anlatılanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde veya başka yayın organlarında yayınlanarak aleniyet kazanmış ve sır olmaktan çıkmıştır.

Kaldı ki, 6102 sayılı yeni TTK paydaşlardan sır saklama yükümlülüğünü kaldırmıştır. Burada sadece Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak aleniyet kazanmış olan Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve eklerinden alıntı yapılmıştır.O nedenle  anlatımda kimseyi incitici, küçük düşürücü, aşağılayıcı bir ifade olamaz (13.01.1988, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E 1987/4–405, K 1988/27). Burada kimsenin şeref ve haysiyeti ihlâl edilemez. Burada sadece ve sadece tutanak ve/veya eklerindeki gerçekler tam bir tarafsızlıkla alıntılanmıştır. Gerçekler anlatılırken, bahsi geçen kişilerin ve kuruluşların meslekî ve ticarî itibarının korunmasına özen gösterilmiştir (Anayasa Madde 26 ve 32).

Demek ki, herhangi bir kimse veya kuruluş, ifade özgürlüğüne aykırılığı nedeniyle 2012 yılında AİHM’de hüküm giymiş olan, 5651 sayılı İnternet Kanununun “tekzip müessesesi” ile ilgili 9’uncu maddesine sığınarak, haklarının ihlâl (!) edildiğini veya ticarî itibarının zedelendiğini (!) iddia ederek işbu web sayfasını kapattırmaya kalkışacaksa; hem iddiasını hem de iyi niyet ile hareket ettiğini ispat zorunda olduğunu, aksi takdirde hukukî ve cezaî yaptırımlarla karşılaşabileceğini unutmaması gerekecektir. 

OLAYIN GEÇMİŞİ

Üçüncü Kurucu Ortağımız (rahmetli) sayesinde bir finansör, krizdeki SEYAŞ' ı 2011 yılı başlarında devir almştı. El değiştirmenin akabinde SEYAŞ' tan 14 Mart 2011' de kendi isteği ile emekli olan Dr. Tezcan, 18 Mart' ta da bir veda mektubu yayılamıştı. (Arzu edenler veda mektubunu ''Dr. Tezcan' ın Vedası'' sayfasında okuyabilirler ve söz konusu olayların nasıl gerçekleştiğini öğrenebilirler).

Dr.Tezcan' ın vedasından sonra sevindirici ve üzücü olaylar peş peşe geldi:

1. Sevindirici Olay: 

a) Baba oğul Tezcan'ların tavsiyeleri sonucu, 3' üncü kurucu ortağın oğlu şirkete döndürüldü; %52 hisse(2) ve İcra Kurulu Başkanlığı (İKB) ünvanı  verildi(65). Şirketi eski haline getirmek için canla başla uğraşmaya başladığını duyan Dr. Tezcan çok sevindi. Çünkü bu genç 4 Ocak 2010' da SEYAŞ' tan aniden ayrılınca çok üzülmüştü(12).

2. Üzücü Olaylar

Yukarıdaki sevindirici olay akabinde:

a) Kurucuları temsilen yeni Yönetim Kuruluna seçilmiş olan(3) Dördüncü Kurucu ortağın oğlu, kurucular ile finansör arasındaki ön mutabakata aykırı olarak Kuruldan çıkarıldı(18),şirketten dışlandı.

b) 3 Şubat 2011' de Dr.Tezcan' ı ziyaretinde mangalda kül bırakmayan finansörün (yeni Yönetim Kurulu Başkanının) vaatlerine aykırı olarak Dr. Tezcan' ın oğlu da şirketten dışlandı.

c) Dışlanmaları kaldıramayan Dr. Tezcan 2011 yazında hastalandı. 

d) Yeni yönetim yüzünden Dr.Tezcan web sitesini kapatmak zorunda kaldı. Çünkü Ana Sayfa' da belirtildiği üzere, yeni Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı (İKB) noter kanalı ile ayrı ayrı keşide ettikleri 15 Kasım 2011 tarihli birer ihtarname ile Dr. Tezcan' ın web sitesini, sırası ile tamamen ve kısmen iki gün içinde kapatmasını istemişlerdi(65d-g)(65a-c). Dr.Tezcan bu talepleri yerine getirse idi, banisi olduğu SEYAŞ' ın yeni yönetimi ile ihtilaf halinde olduğu ele güne ilan edilmiş olacak idi.

Dr.Tezcan,52 sene emek verdiği SEYAŞ ile ihtilafa girmeyi kendine yakıştıramadı; YKB ile iletişime geçti.YKB, bir mektupla İKB' nin işaretlediği revizyonları Dr. Tezcan' a tebliğ etti. Eğer Dr.Tezcan bu revizyonları yapsaydı, web sitesi kuşa benzeyecekti çünkü:

  • Dr. Tezcan’ın 18 Mart' ta yayınlamış olduğu veda mektubu dâhil, web sitesinin pek çok kısmı sansüre tabi tutulmak istendi. Dr. Tezcan’ın web sitesinden indirilmiş olan sayfalarda, örneğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak aleniyet kazanmış olan, yani o zaman yürürlükteki Türk Ticaret Kanununun “şirkete ait iş sırları” kapsamına girmeyen hususlar dahi “ticarî sır” oldukları iddia edilerek sansüre tabi tutulmak istendi.
  • Dr. Tezcan o zamanlar 5651 sayılı İnternet Kanunu’ndan bihaberdi. Haklarının ihlal edildiğini iddia edenlerin, bir web sitesini kısmen veya tamamen kapatılmasını talep edemeyeceklerini bilmiyordu. İddia sahiplerinin sadece şeref ve haysiyetlerine dokunulan veya gerçeğe aykırı yayınların yapıldığı, kendilerine ilişkin kısımların çıkartılmasını isteyebileceklerini çok sonra öğrendi. O nedenle, YKB ve İKB' nin yayınlanmasını ihtar ettikleri “cevaplar'' ile  ihtarnameler arasındaki çelişkinin farkına varamadıBurada 5651 sayılı internet kanununun,tekzip müessesesi ile ilgili 9' uncu maddesinin kötüye kullanılmaya başladığını o zamanlar bilmiyordu (Hukuki uyarıya bakınız)
  • işte bu yüzden böyle ihtarnamelere hiç alışık olmayan Dr.Tezcan çok ağır bir travma geçirdi ve sonuç olarak 28 Kasım gecesi web sitesini aşağıdaki Türkçe ve İngilizce şu ibarelerle geçici olarak kapattırdı:

            ''Geçici olarak erişime kapatılmıştır. Revizyon tamamlandığında tekrar açılacaktır''

            ''Access to this web site is temporarily restricted. It will be reopened after the revision''

e) 5651 sayılı internet kanunu çerçevesinde hukukçulara sayfa sayfa danıştıktan sonra web sitesini 3 yıl, 3 ay sonra tekrar açtı.

f) Dr.Tezcan 29 Mart 2013' te yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında web sitesinin başına gelenlere dair 20 Şubat 2012 tarihli muhalefet şerhlerinin tümünü Toplantı Tutanağına ekletmeyi başardı. Böylece Dr. Tezcan' ın web sitesinin kapatılmak istenmesi ile ilgili olaylar aleniyet kazanmış oldu(35)

GENEL KURUL MACERALARI

Dr.Tezcan ve oğlu şirketi terkedinceye kadar, şirkette hiç bir görev almadılar. Kalan hisselerine istinaden sadece genel kurullara katıldılar: Toplantıların hepsi bizimkilerle yönetim arasında tartışmalarla geçti:

a) Dr. Tezcan ve oğlu 20 Şubat 2012' de yapılan Olağan Genel Kurula katıldılar. İtirazları hiçe sayılınca Dr. Tezcan Tutanağa ''İtiraz hakkım saklıdır'' diye yazıp imzaladı(33).

b) 29 Mart 2013' te yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına oğlunun vekili ile katıldı.Faaliyet ve Denetim Raporları müzakereye açıldığında söz alan Dr. Tezcan, Yönetimin 23 Kasım 2011 tarihli Tebliği ekindeki web sitesinde yapılan sansürlere yönelik itirazlarını içeren Muhalefet Şerhlerini Bakanlık Komiseri ve Genel Kurula hitaben okudu. Komiser, söz konusu Muhalefet Şerhlerini Toplantı Tutanağına ekledi(35b). Böylece, yukarıda madde 2d' de anlatılan olaylar ALENİYET kazandı(35) . Bu toplantıda Yönetim Kurulu, yeni kanun sayesinde tek kişiye indirildi.

c) 31 Mart 2014' de yapılan toplantıya da Dr. Tezcan oğlunun başka br vekili ile katıldı. Kanundaki değişiklik Davet mektubuna aksettirilmemiş olduğundan vekalet eksik bulundu ve vekil toplantıdan çıkarıldı. Toplantıda olup bitenlerin hiç biri Tutanağa aksettirilmedi(43). Bu yüzden Dr.Tezcan SEYAŞ' ta bulunmasının bir anlamının kalmadığını düşünmeye başladı.

d) 12 Ağustos 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantsına baba oğul katıldılar.  Gündem, Şirket Ana Sözleşmesi '' intifa Senetleri'' başlıklı 10.maddesinin kaldırılması idi(66). Dr. Tezcan 10. Maddedeki '' İntifa Senetlerine ait hüküm hiç bir yolla bertaraf edilemez'' hükmü gereğince itiraz etti. 2  adet Muhalefet Şerhini içeren dilekçesini divana sundu. Ancak çoğunluk Dr. Tezcan' ın Muhalefet Şerhinin Ticaret Odasında yayınlanmamasını kararlaştırdı(73). Tutanağı, Dr. Tezcan ''iki adet muhalefet şerhim vardır''diye imzaladı(73)

e) Tutanak 19 Eylül 2014 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanınca,Dr. Tezcan, 12 Ağustos 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararının iptali için 06 Kasım 2014 te SEYAŞ'a dava açmak zorunda kaldı(166a). Artık baba oğul , SEYAŞ' tan ayrılmaya ciddi olarak niyetlendiler.

f) 09 Haziran 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı baba oğulun katıldıkları son toplantı oldu(187) Dr.Tezcan Faaliyet Raporuna ilişkin muhalefet şerhini, Bakanlık Komiseri ve Genel Kurula hitaben okudu ve Komiser Muhalefet Şerhini alıp ilgili dosyaya koydu. Baba oğul, bilanço ve gelir tablosuna itiraz ve eleştirilerini içeren muhalefet şerhini Bakanlık Komiseri ve Genel Kurula hitaben okudular. Komiser, Muhalefet Şerhini alıp ilgili dosyaya koydu. Dr. Tezcan,şirketi düze çıkarmak için danışmanlık yapabileceklerini söyledi. Başkan, Yönetim Kurulu üyeliği teklif etti. Baba oğul reddettiiler(187c,d)(186)

g) Toplantı dönüşü baba oğul SEYAŞ ile ilişki kesme kararlarını kesinleştirdiler. Oğlu, telefonla işini halletti. Oğlunun iliişki kesme işlemi oldukça çabuk sonuçlandı. 

h) Dr. Tezcan' ınki ise 11 Haziran' dan 4 Kasım 2015' e kadar 5,5 ay sürdü. Hisse devri ancak bu tarihte yapılabildi(228,229,230) . Sulh Anlaşması ise ancak 2  Aralık 2015' te yürürlüğe girdi(244) .Solda gördüğünüz karar metnini(*)  ise,SEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı, 4 Kasım' da imzalamış olmasına rağmen ancak 21 Aralık' ta noterde onaylattı(250)

Bu konuda İstanbul Ticaret Odası, Ticaret Sicil Müdürlüğünün çok yardımı dokundu. Sırası gelmiş iken Yönetmen Sn. Hür Yalçınkaya' ya Dr. Tezcan müteşekkirdir(262) .

Başkan, 21 Aralık' ta notere onaylattığı soldaki karar metnini, İstanbul Ticaret Siciline ancak  28 Aralık' ta teslim ettirebildi. Aynı gün Dr. Tezcan, avukatına ''SEYAŞ' a açtığı davadan feragat ediniz'' talimatını verdi(265)  

30 Aralık 2015 günü yapılan 7 Nolu celsede Mahkeme, feragat nedeniyle davayı sonlandırdı(265). Böylece sene bitmeden  Dr. Tezcan' ın SEYAŞ ile hiçbir bağı kalmamış oldu. 

SONUÇ: 

4 Kasım 2015 günü  tarafların imzaladığı Hisse Devri Sözleşmesinde Yönetim Kuruu Başkanı aynı gün  imzaladığı soldaki ilanı 3 iş günü içinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne verdirmeyi taahhüt ettiği için de Dr.Tezcan son kalan hissesini devretti. Böylece ilişki kesme işleminin esası 4 Kasım 2015 günü gerçekleşti. 

Bu işlemin 3'üncü şahıslara duyurulması ise, tam 2 ay aldı. 4 Ocak 2016'da Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Dr. Tezcan'ın şirketten dostça ayrıldığı resmen duyuruldu(*). Çünkü, Sulh Anlaşması ve Davadan Feragat gibi zaman alan işlemler vardı. Sonuncu işlem olan Feragat 30 Aralık 2015 tarihli celsede gerçekleşti. Böylece yeni seneye geçmeden Dr. Tezcan' ın SEYAŞ ile ilgili hiçbir bağı kalmadı.

Böylece, Dr. Tezcan'ın meslek hayatı ile özdeşleşen SEYAŞ macerası sona erdi. Geriye iyi veya kötü anılar kaldı. Onlara da zaten göz atmaktasınız değerli ziyaretçiler.

(2)   Tıklayınız: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 26 Temmuz 2011 Sayı: 7866 Sayfa: 398 
(3) Tıklayınız: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 04 Mart 2011 Sayı: 7765 Sayfa:344
(12) Tıklayınız: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 04 Mart 2010 Sayı: 7514 Sayfa: 335
(18)Tıklayınız: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 20 Haziran 2011 Sayı: 7840 Sayfa: 453
 (33) Tıklayınız: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 29 Mart 2012 Sayı: 2037 Sayfa: 443
(35) Tıklayınız: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 26 Nisan 2013 Sayı: 8308 Sayfa: 641
(35b) Tıklayınız: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 26 Nisan 2013 Sayı: 8308 Sayfa: 642
(43) Tıklayınız: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 10 Nisan 2014 Sayı: 8547 Sayfa: 574
(65) Tıklayınız : Alaz Albay' ın ve SEYAŞ' ın 15 Kasım 2011 tarihli ihtarnameleri
(66) Tıklayınız: SEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığının Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
(73) Tıklayınız: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 19 Eylül 2014 sayı: 8657 sayfa: 378
(84) Tıklayınız: SEYAŞ İcra Kurulu Başkanının TürkMMMB Formuna başsağlığı maili
(166a) Tıklayınız: Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 19 Eylül 2014 Sayı: 8657 Sayfa: 378
(186) Tıklayınız: 09.06.2015 Olağan Genel Kurul Toplantısında Dr.Tezcan'ın muhalefet şerhlerinin kapak sayfası
(187) Tıklayınız: 9.6.2015 tarihli genel kurul tutanağı
(187c,d) Tıklayınız: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 29 Aralık 2015 Sayı:8978 Sayfa:790,791
(188) Tıklayınız: Yalçın Tezcan' ın YKB' na hisse devri talebi ( 11 Haziran 2015)
(228) Tıklayınız: 4 Kasım 2015 tarihli Hisse Devri Sözleşmesi
(229) Tıklayınız: 4 Kasım 2015 tarihli Hisse Devri Sözleşme eki YK Karar
(230b) Tıklayınız. 4 kasım 2015 tarihli avukata talimat 
(244) Tıklayınız: 2 Aralık 2015 tarihli Sulh Anlaşması
(250) Tıklayınız: 21 Aralık 2015' de noter onaylı karar
(262) Tıkayınız: 29 Aralık 2015 tarihli İTO maili
(263) Tıklayınız:  Avukata 29 .Aralık tarihli
(265) Tıklayınız: 30 Aralık 2015 tarihli Duruşma Tutanağı

(*) Sayın Ziyaretçiler, karar metnini, Dr.Tezcan dedikoduları önlemek amacıyla kendisi kaleme almıştır. Aslında, Başkan ile aralarında böylesine bir dostluk olmadığı muhalefet şerhlerinden açıkça bellidir.


Hukuki Not 

Dr. Tezcan ve oğlunun,SEYAŞ' ı neden terkettikleri sorulmaktadır. Dedikoduları önlemek açısından burada özet bilgi verilmiştir. Dr. Tezcan ve oğlu SEYAŞ el değiştirdikten sonra,şirkette hiç bir görev almamışlar,sadece kalan hisseleri gereği, şirketin gidişatını kontrol edebilmek amacıyla Genel Kurul Toplantılarına katılmışlardır.

Burada anlatılanlar, sadece Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak ALENİYET kazanmış olan yani Ticari sır olmaktan çıkmış Genel Kurul Toplantıları Tutanak ve ekleri olan muhalefet şerhlerindeki belirli hususlar ile kısıtlı özettir. Dr. Tezcan' ın 2012-2015 Genel Kurul eki muhalefet şerhleri İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğündeki SEYAŞ dosyasında bulunmaktadır.